Als bestuur willen wij aankomende woensdag 19 mei om 19:30 een bijzondere algemene ledenvergadering beleggen. De reden hiervoor is dat we binnen het bestuur een wissel willen doorvoeren. De huidige penningmeester Martin Viet wil zich graag in gaan zetten op allerlei andere mooie vrijwilligerstaken binnen de vereniging en we hebben Thomas van der Zwaard bereid gevonden zijn taak als penningmeester binnen het bestuur over te nemen. Omdat het bestuurstechnisch handiger is als Thomas van der Zwaard direct tot het bestuur toe treed willen we niet wachten tot de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Binnenkort krijgt u een mail met alle gegevens om u aan te melden en de agenda. De bijeenkomst zal online gehouden worden.