Vanaf 15 juni 2016 hebben ondergetekenden het penningmeesterschap zich genomen. Dennis verricht voornamelijk de betalingen en verwerkt de boekhouding terwijl Robert de inning van de contributies verzorgt en het bestuurlijke gedeelte op zich neemt. Maar…. alles in een nauwe en innige samenwerking.

Als er iets gedaan wordt door derden voor de club, dan graag deze informatie/offerte en akkoordbevinding van de betreffende commissie(-voorzitter) zodat deze factuur betaald kan worden.

Ook het onderstaande declaratieformulier graag tijdig vergezeld van bonnen (digitaal) indienen.

Als er opmerkingen/suggesties zijn, horen wij dit natuurlijk graag.

Dennis Möhlen en Robert Heil

Contact

penningmeester@vzod.nl


Digitaal Declaratieformulier

Totaal: €