De rol van penningmeester bij VZOD wordt ingevuld als duo-baan. Dennis verricht voornamelijk de betalingen en verwerkt de boekhouding terwijl Thomas de inning van de contributies verzorgt en het bestuurlijke gedeelte op zich neemt. Dit natuurlijk in goede samenwerking.

Declaraties door VZOD leden kan middels onderstaand formulier. Dit declaratieformulier graag tijdig en vergezeld van bonnen (digitaal) indienen.

Als er iets gedaan wordt door derden voor de club, dan graag deze informatie/offerte aanleveren met een akkoordbevinding van de betreffende commissie(-voorzitter), zodat deze factuur betaald kan worden.

Als er opmerkingen/suggesties zijn, horen wij dit natuurlijk graag.

 

Dennis Möhlen en Thomas van der Zwaard

  

Contact

penningmeester@vzod.nl


<!–

Downloads

Declaratieformulier–>

Digitaal Declaratieformulier

Totaal: €