Er zijn gelukkig veel mensen die VZOD een warm hart toedragen. Uiteraard leveren velen hun bijdrage in de vorm van vrijwilligers werk. Om iedereen de mogelijkheid te bieden VZOD te ondersteunen is, ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van onze vereniging is de “club van 70”opgericht. Het primaire doel van de Club van 70 is het genereren van extra inkomsten voor VZOD. Inkomsten die vervolgens worden aangewend voor zaken die niet uit de normale begroting van VZOD betaald kunnen worden. Leden van de club van 70 betalen € 50,- per seizoen en in ruil daarvoor komt hun naam op het “club van 70 bord” in de kantine. Tevens worden leden van de club van 70 uitgenodigd voor de slotdag in juni. Zij krijgen dan de BBQ / het buffet aangeboden. Leden van de club van 70 kunnen digitaal of op de slotdag stemmen over de besteding van het door hen ingebracht geld.

Het bestuur van VZOD zal daar toe minimaal 2 bestedingsdoelen vaststellen waaruit een keuze gemaakt kan worden. De uitslag van de stemming zal ook op de slotdag bekend gemaakt worden. Iedereen die VZOD een warm hart toedraagt kan lid worden. (Oud)leden, vaders, moeders, teams, commissies of een groep mensen kunnen lid worden van de club van 70. Ook bedrijven kunnen natuurlijk lid worden van de club van 70. Meerdere malen lid worden is ook mogelijk. Lidmaatschap is voor een seizoen en wordt stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan uiteraard ook en dient te gebeuren voor 1 mei.

[ Het reglement van de club van 70 ]


Inschrijfformulier voor de Club van 70