Sporten doe je voor je plezier!

VZOD is een vereniging waarin veel goede dingen gebeuren, maar waar het ook kan voorkomen, dat trainers, spelers, leden of ouders van jeugdleden zich even niet helemaal thuis voelen. Of met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen, bijvoorbeeld in geval van pesten, seksuele intimidatie, bedreiging of discriminatie. De vertrouwenspersoon is er dan voor ondersteuning en advisering. De vertrouwenspersoon hoort aan wat is voorgevallen en bij hem of haar kun je allereerst je verhaal kwijt. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met jou bespreken hoe het probleem kan worden aangepakt. Dit kan variëren van alleen vertellen wat er is gebeurd tot een klacht indienen of aangifte doen. Ook zal de vertrouwenspersoon, mocht dat nodig zijn, doorverwijzen naar de GGD, Riagg, bureau Jeugdzorg, kinderbescherming en politie/justitie.

Het is dus niet zo dat de vertrouwenspersoon degene over wie de klacht gaat, zal verhoren of een sanctie kan opleggen o.i.d. Het is in sommige gevallen wel mogelijk om de partijen met elkaar in gesprek te brengen en daarin te bemiddelen, maar alleen dan, wanneer jij dit wil. Hierin kan ook een advies gegeven worden naar de professionele hulpverlening. Wanneer je dit wil, kan de vertrouwenspersoon desgewenst dit proces begeleiden door bijvoorbeeld mee te gaan of op een andere manier ondersteuning te geven.

Er kan zich ook een situatie voordoen waarin jij je zorgen maakt over iemand anders, bijvoorbeeld doordat je signalen hebt opgevangen dat er mogelijk iets aan de hand is. Je kunt dan het idee hebben dat er ingegrepen moet worden, maar waarbij je zelf niet weet hoe. Ook dergelijke zaken kunnen met de vertrouwenspersoon worden besproken. Het is natuurlijk niet zo dat de vertrouwenspersoon overal een oplossing voor heeft, maar hij of zij is in elk geval bereid om te luisteren en in overleg met elkaar eventueel noodzakelijke stappen te zetten.

Status binnen de vereniging

De  vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoording van het bestuur. Rapportages van de vertrouwenspersoon worden altijd vertrouwelijk behandeld en als de vertrouwenspersoon dit wenst, in het bestuur besproken. Hierbij moet wel aangetekend worden dat privacygevoelige informatie niet gedeeld zal worden. Aan het eind van ieder seizoen brengen de vertrouwenspersonen een kort geanonimiseerd verslag uit aan het bestuur over welke werkzaamheden zijn verricht, zodat er enig zicht is op wat er dat seizoen heeft gespeeld binnen de vereniging. Dit verslag wordt ook opgenomen in het verenigingsverslag voor de ledenvergadering.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Robine Sangers  en Pieter Dol

Beiden zijn per e-mail te bereiken via: vertrouwenspersoon@vzod.nl.