Sporten doe je voor je plezier!

VZOD is een vereniging waarin veel goede dingen gebeuren, maar waarbinnen het ook kan voorkomen, dat trainers, spelers, leden of ouders van jeugdleden zich even helemaal niet thuis voelen of met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen, bijvoorbeeld in geval van pesten, seksuele intimidatie, bedreiging of discriminatie. De vertrouwenspersoon is er dan voor ondersteuning en advisering. In een dergelijk geval hoort de vertrouwenspersoon aan wat is voorgevallen en kan degene die iets dergelijks is overkomen allereerst zijn/haar verhaal kwijt. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met je bespreken hoe het probleem wordt aangepakt. Dit kan variëren van alleen vertellen wat er is gebeurd tot klachten of aangifte doen. Ook zal de vertrouwenspersoon, mocht dat nodig zijn, doorverwijzen naar de GGD, Riagg, bureau Jeugdzorg, kinderbescherming en politie/justitie.

Het is dus niet zo dat de vertrouwenspersoon degene tegen wie het verhaal is gericht of over wie het gaat, zal aanpakken, verhoren o.i.d. Het is in sommige gevallen wel mogelijk om de partijen met elkaar in gesprek te brengen en daarin te bemiddelen, maar alleen dan, wanneer degene die de melding doet, dit wil. Hierin kan ook een advies gegeven naar de professionele hulpverlening. Wanneer kan dan kan de vertrouwenspersoon desgewenst dit proces begeleiden door bijvoorbeeld mee te gaan of op een andere manier ondersteuning te geven. Er kan zich ook een situatie voordoen waarin jij je zorgen maakt over iemand, bijvoorbeeld doordat je signalen hebt opgevangen dat er mogelijk iets aan de hand is. Je kunt dan het idee hebben dat er ingegrepen moet worden, maar waarbij je zelf niet weet hoe of wat. Ook dergelijke zaken kunnen met de vertrouwenspersoon worden besproken. Het is natuurlijk niet zo dat de vertrouwenspersoon overal een oplossing voor heeft, maar deze is in elk geval bereidheid om goed te luisteren en in overleg met elkaar eventueel noodzakelijke stappen te zetten.

Status binnen de vereniging

De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoording van het bestuur.
Rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld en indien door de vertrouwenspersoon gewenst in het bestuur besproken. Hierbij dient wel aangetekend te worden dat privacy gevoelige informatie niet gedeeld zal worden.
Aan het eind van ieder seizoen brengt de vertrouwenspersoon een kort puntsgewijs verslag uit aan het bestuur over welke werkzaamheden zijn verricht, zodat zij enig zicht heeft in wat er dat seizoen heeft gespeeld binnen de vereniging.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Lianda van der Schilden
Telefoon: 06-82054985
E-mail: lianda@vzod.nl
Pieter Dol
Telefoon: 0297-323894
E-mail: pieter@vzod.nl