Bestuur

Het bestuur van c.k.v. VZOD bestaat uit de volgende bestuursleden:

Anja Vermeulen-Slomp, voorzitter, 
anja@vzod.nl
06-40675387

Mirjam van Soest-Poortvliet, secretariaat
secretariaat@vzod.nl

Robert Heil, penningmeester
penningmeester@vzod.nl

Bart in ’t Veld, technische zaken
bart@bitveld.nl

Chantal Honselaar, kantine & accomodatiezaken
chantalvzod@gmail.com

Heeft u een vraag aan het bestuur, schroom dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden. 

Vragen aan het wedstrijdsecretariaat kunt u richten aan wedstrijdzaken@vzod.nl.
Voor meer contactgegevens zie de pagina van de Technische commissie.

Lees Meer

Schoolkorfbal Commissie

Op 17 april 2019 wordt het volgende schoolkorfbaltoernooi gehouden. Een toernooi voor de hele school, van groep 1 t/m 8.

All informatie over het toernooi 2019 lees je op de Schoolkorfbalpagina

Vragen kunt u mailen via schoolkorfbal@vzod.nl.

 

Lees Meer

Commissie Mediazaken

In augustus 2015 is de redactie van de Treffer samen gegaan met de Internet Commissie. Samen vormen zij nu de commissie Mediazaken. De commissie Mediazaken valt onder het secretariaat. De commissie bestaat uit vader en zoon; Peter en Paul te Riele en zij worden voor de Social Media ondersteund door Laura de Jong. Zij proberen de website (en onze andere producten) zoveel mogelijk te innoveren. Zowel inhoudelijk als uiterlijk en functioneel.

Producten

VZOD.nl

Het hoofdproduct van de commissie Mediazaken is de website van c.k.v. VZOD, “VZOD.nl” (voorheen “VZOD-Online!”). In 2016 heeft de website de laatste grootschalige vernieuwing ondervonden. Na een aantal maanden werk is de website zodanig vernieuwd dat deze weer jaren door kan. Zo is deze bijvoorbeeld geschreven in de laatste “webtaal” en nu ook volledige geschikt voor alle (mobiele) apparaten en (aanraakgevoelige) schermen. De website van c.k.v. VZOD verwerkt gemiddeld zo een 100.000 pagina weergaves per jaar door zo’n 7500 unieke bezoekers.

VZOD TV

De commissie Mediazaken is in 2012 het experiment “VZOD TV” begonnen. Een manier om in de kantine een soort diavoorstelling te kunnen vertonen met het laatste nieuws, de (live) competitiegegevens & andere leuke of belangrijke weetjes. Dit werd in 2012 gedaan op een scherm aangesloten aan een laptop maar in 2013 heeft VZOD een prachtige grote televisie aangeschaft. Daarom is de Sponsorcommissie druk bezig om daarvoor sponsoren te zoeken. Deze sponsoren krijgen dan uiteraard een prominente plek op VZOD TV.

 

Twitter

De commissie Mediazaken is beheerder van de Twitter gebruikersnaam @VZOD. Wij proberen via dit account actualiteiten van VZOD.nl kenbaar te maken binnen een breed netwerk van volgers.

Facebook

De commissie Mediazaken is eigenaar en beheerder van de Facebook Fanpage ckvVZOD. Wij proberen via dit account actualiteiten van VZOD.nl kenbaar te maken binnen het netwerk van geabonneerde Facebook gebruikers.

Insturen Copy

Het insturen van content kan alleen nog via de Content Aanleverpagina

Zin om mee te doen?

Wij zijn altijd erg enthousiast over waar we mee bezig zijn, we proberen te vernieuwen en daarom is er ook altijd wel wat te doen. Lijkt het jou leuk om met ons samen te werken? Spreek ons eens aan!

Contact en Feedback

Wij proberen de website continue te verbeteren, missen wij iets? Alle tips, opmerkingen & suggesties zijn welkom! U kunt ons een bericht sturen via onderstaand formulier of per e-mail naar mediazaken@vzod.nl.

Support

Wij van de commissie Mediazaken horen graag hoe we jouw gebruikservaring van de website kunnen verbeteren.


Hoe kunnen we helpen?

Beschrijf het verbeterpunt dat je bent tegengekomen.


Lees Meer

Technische Commissie

Oefenwedstrijden

Wilt u onze vereniging een uitnodiging sturen voor een
oefenwedstrijd? Dit kan voor de jeugdteams (F t/m B) naar ronald@vzod.nl. Voor de junioren (A) en senioren kunt u mailen naar arianmaat@live.nl.

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat heeft de taak om de teams compleet te krijgen en wordt ondersteund door teambegeleiders. Daarom is het belangrijk dat uw kind zowel bij de trainer/coach als bij de teambegeleider afgemeld wordt. Afmelden voor een wedstrijd kan telefonisch, via app of per e-mail. Afmeldingen vanaf donderdag, door bijvoorbeeld ziekte, graag alleen telefonisch of via app doorgeven. Wanneer u al eerder weet dat uw kind een wedstrijd niet kan spelen, hoort het wedstrijdsecretariaat dat graag z.s.m.

Samenstelling Technische Commissie (TC)

 

Functie

Telefoon

E-mail

Tom Teeuwen

Wedstrijdsecretariaat
zaal sen. & jun.

06-57718930

tom@vzod.nl

Ellen Dol

Wedstrijdsecretariaat
veld sen. & jun.

06-12632131

ellen@vzod.nl

Claudia Kunst

Wedstrijdsecretariaat
jeugd

06-14986355

claudia@vzod.nl

Ivana van Limpt

Jeugdtrainerscoördinator

 06-57589976

 jeugdtrainerscoordinator@vzod.nl 

Gradus van Limpt

Trainersbegeleider

06-41558505

gvanlimpt@online.nl

Dorien van Leeuwen

Kangoeroecoördinator

06-29225706

doorvl@gmail.com

Aveline MaatOudercontactpersoon0297-346035mhmaat@gmail.com

Bart in ’t Veld

Voorzitter en bestuurslid Technische Zaken

06-22033617

bart.intveld@atos.net
Maaike HeilSecretaris 06-45230206heil-overbeek44@zonnet.nl


Teambegleiders

Binnen de verschillende
jeugdafdelingen wordt gewerkt met teambegeleiders. Hieronder staan de verschillende teambegeleiders per jeugdafdeling:

Team

Teambegeleider

 

Telefoon

E-mail

F-jeugd

Chantal Stokkel

 

06-54203666

teambegeleider-f1@vzod.nl

E-jeugd

Chantal Stokkel

 

06-54203666

teambegeleider-e1@vzod.nl 

teambegeleider-e2@vzod.nl

D-jeugd

Chantal Honselaar

  06-52323538teambegeleider-d1@vzod.nl
teambegeleider-d2@vzod.nl

C-jeugd

Tessa Kunst

 06-14824559teambegeleider-c1@vzod.nl

B-jeugd

Esther Dol

 06-40243870teambegeleider-b1@vzod.nl

Technisch Beleidsplan

Bekijk de laatste
versie van het Technisch Beleidsplan onderaan deze pagina bij de
downloads. In dit document vind u de informatie over visies en doelen van
de vereniging op sportief gebied en het hierbij behorende beleid.

Jeugd Opleidingsplan

De jeugd van VZOD wordt
opgeleid door jeugdtrainers die werken vanuit het Jeugd Opleidingsplan. Een
exemplaar hiervan is te vinden onderaan deze pagina bij de downloads. Vier keer
in het jaar komen alle jeugdtrainers bij elkaar om onder leiding van de
jeugdtrainerscoördinator het beleid door te nemen en te bekijken of het beleid
voldoende wordt toegepast.

Downloads

 

Lees Meer

Bestuurssecretariaat

Contact

Mirjam van Soest-Poortvliet
secretariaat@vzod.nl

Voor Wedstrijdsecretariaat klik hier

Lees Meer

Kantine & Accommodatie

De Kantine & Accommodatie Commissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de kantine, zoals o.a. het kantinedienstrooster, de inkoop van alle producten die te koop zijn in de kantine en de accommodatie commissie voor alles in- en buiten het clubhuis, ook de kunstgrasvelden vallen daaronder.

Kantine-cie bestaat uit: Aad Verburg, Aveline Maat, Barbera de Vos, Chantal Honselaar en Thomas van der Zwaard.

Contact kantine: kantine@vzod.nl

Alle informatie over het rooster van kantinediensten en de mogelijkheid om u daarvoor aan te melden kunt u hier vinden.

Degene die bardienst heeft kan de VZOD-sleutels ophalen bij: Fam. de Jong, Bakboordstraat 25 in Kudelstaart, onderweg naar het clubhuis op:

  • dinsdag- en donderdagavond rond 18.00-18.15 uur
  • zaterdagochtend, de eerste bardienst en degene die in de App bovenaan staat.

Accommodatie-cie bestaat uit: Chantal Honselaar, Kees Vermeulen (buiten ’t clubhuis), Peter te Riele, Ron Venema (binnen in clubhuis) en Kees van Pelt (korfbalmateriaal)

Contact accommodatie: ac@vzod.nl

Lees Meer

Vertrouwens Commissie

Sporten doe je voor je plezier!

VZOD is een vereniging waarin veel goede dingen gebeuren, maar waarbinnen het ook kan voorkomen, dat trainers, spelers, leden of ouders van jeugdleden zich even helemaal niet thuis voelen of met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen, bijvoorbeeld in geval van pesten, seksuele intimidatie, bedreiging of discriminatie. De vertrouwenspersoon is er dan voor ondersteuning en advisering. In een dergelijk geval hoort de vertrouwenspersoon aan wat is voorgevallen en kan degene die iets dergelijks is overkomen allereerst zijn/haar verhaal kwijt. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met je bespreken hoe het probleem wordt aangepakt. Dit kan variëren van alleen vertellen wat er is gebeurd tot klachten of aangifte doen. Ook zal de vertrouwenspersoon, mocht dat nodig zijn, doorverwijzen naar de GGD, Riagg, bureau Jeugdzorg, kinderbescherming en politie/justitie.

Het is dus niet zo dat de vertrouwenspersoon degene tegen wie het verhaal is gericht of over wie het gaat, zal aanpakken, verhoren o.i.d. Het is in sommige gevallen wel mogelijk om de partijen met elkaar in gesprek te brengen en daarin te bemiddelen, maar alleen dan, wanneer degene die de melding doet, dit wil. Hierin kan ook een advies gegeven naar de professionele hulpverlening. Wanneer kan dan kan de vertrouwenspersoon desgewenst dit proces begeleiden door bijvoorbeeld mee te gaan of op een andere manier ondersteuning te geven. Er kan zich ook een situatie voordoen waarin jij je zorgen maakt over iemand, bijvoorbeeld doordat je signalen hebt opgevangen dat er mogelijk iets aan de hand is. Je kunt dan het idee hebben dat er ingegrepen moet worden, maar waarbij je zelf niet weet hoe of wat. Ook dergelijke zaken kunnen met de vertrouwenspersoon worden besproken. Het is natuurlijk niet zo dat de vertrouwenspersoon overal een oplossing voor heeft, maar deze is in elk geval bereidheid om goed te luisteren en in overleg met elkaar eventueel noodzakelijke stappen te zetten.

Status binnen de vereniging

De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoording van het bestuur.
Rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld en indien door de vertrouwenspersoon gewenst in het bestuur besproken. Hierbij dient wel aangetekend te worden dat privacy gevoelige informatie niet gedeeld zal worden.
Aan het eind van ieder seizoen brengt de vertrouwenspersoon een kort puntsgewijs verslag uit aan het bestuur over welke werkzaamheden zijn verricht, zodat zij enig zicht heeft in wat er dat seizoen heeft gespeeld binnen de vereniging.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Lianda van der Schilden
Telefoon: 06-82054985
E-mail: lianda@vzod.nl
Pieter Dol
Telefoon: 0297-323894
E-mail: pieter@vzod.nl

Lees Meer

Werving & Promotie

De W&P is verantwoordelijk voor alle Werving en Promotie.

Contact

werving@vzod.nl

Lees Meer

Commissie Nevenactiviteiten

De CNA is verantwoordelijk voor alle nevenactiviteiten.

Contact

cna@vzod.nl

Evenementen

Klik hier om alle evenementen te bekijken.

Lees Meer

Werkgroep Opleidingen

Historie & Functiebeschrijving

Ongeveer vijf jaar geleden zagen wij de noodzaak om nieuwe scheidsrechters binnen onze vereniging op te leiden. Door een toename in het aantal te leiden thuiswedstrijden (zowel jeugdwedstrijden als wedstrijden in de breedtesport) en de verplichte aanwijzingen van het KNKV hadden wij een tekort aan gemotiveerde scheidsrechters. Door een gebrek aan organisatie en beleid op dit gebied liep onze vereniging veel jonge talentvolle scheidsrechters mis en konden gediplomeerde scheidsrechters niet ondersteund worden.

Vanuit het initiatief van twee personen is een werkgroep gevormd, welke na voldoende onderzoek begonnen is met het herstructureren van het te voeren beleid met als speerpunten werving, opleiding en begeleiding van scheidsrechters. Binnen vijf jaar is deze werkgroep (WGO) uitgegroeid tot een groep van zeven personen. De voorzitter van de WGO vertegenwoordigt de werkgroep richting Bestuur en de Technische Commissie binnen onze vereniging.

Leden van de werkgroep zijn verantwoordelijk voor de beschreven speerpunten en voor de aanwijzing van scheidsrechters voor oefenwedstrijden, wedstrijden in de breedtesport en de door het KNKV op verenigingsnaam aangewezen wedstrijden. De werkgroep opereert zelfstandig met als enig belang bevordering van de kennis, ervaring en motivatie van onze scheidsrechters. Hierbij staat het persoonlijke contact met de scheidsrechters hoog in het vaandel.

Het bezit van het diploma KNKV-Beoordelaar dan wel het diploma KNKV-Scheidsrechter zien wij als een vereiste om scheidsrechters binnen onze vereniging op te leiden en te begeleiden. Binnen de huidige werkgroep zijn momenteel drie leden in het bezit van het diploma KNKVBeoordelaar en zes leden in het bezit van het diploma KNKV-Scheidsrechter. Vrijwel wekelijks zijn twee beoordelaars en drie scheidsrechters actief “buiten de deur”. De WGO vergadert zes keer per seizoen en organiseert drie keer per seizoen een bijscholingsavond, of zoals wij dat noemen “scheidsrechters avond”, voor alle scheidsrechters van onze vereniging.

Werving en doelgroep

Het werven van scheidsrechters is één van de belangrijkste speerpunten voor de WGO. Alleen door regelmatig nieuwe scheidsrechters op te leiden is het mogelijk ons scheidsrechterskorps in stand te houden.

Ons jaarlijkse schoolkorfbal toernooi is hét podium waar jonge scheidsrechters binnen onze vereniging voor het eerst kennis kunnen maken met het fluiten van wedstrijden. Voor dit toernooi vragen wij leden vanaf de C-jeugd voor het fluiten van wedstrijden in de onder- of bovenbouw. Omdat het hier om het fluiten van wedstrijden met onervaren korfballers gaat, is onze ervaring dat veel jeugdleden zonder twijfel instemmen. De eerste wedstrijden Omdat de meeste scheidsrechters nog nooit een wedstrijd gefloten hebben is het van groot belang dat zij voorafgaand aan het schoolkorfbal toernooi uitleg krijgen over spelregels en over de omgang met spelers en coaches. Tijdens het toernooi worden alle scheidsrechters begeleid door leden van de WGO. Na elke wedstrijd volgt een korte bespreking en krijgen de scheidsrechters de gelegenheid vragen aan de begeleider te stellen. Voor de finale wedstrijden worden de scheidsrechters op basis van hun prestaties aangewezen. Dit stimuleert en motiveert de aanwezige scheidsrechters tijdens het toernooi in positieve zin. Op deze manier worden de “beste” scheidsrechters van de dag beloond voor hun prestaties. Belangrijk is wel dat het plezier in het fluiten van wedstrijden voorop staat.

Het vervolg

Na afloop van het toernooi worden de scheidsrechters gevraagd hoe zij deze dag als scheidsrechter hebben ervaren en of zij verder opgeleid willen worden tot gediplomeerd scheidsrechter. Zo ja, dan krijgen zij een persoonlijk opleidingstraject aangeboden. Opleidingstraject en het vervolg Na het schoolkorfbal toernooi worden de nieuwe scheidsrechters ingedeeld voor het fluiten van wedstrijden in de laagste pupillen klasse en wordt gestart met het persoonlijke opleidingstraject. Vanaf dit moment worden de scheidsrechters tijdens de wedstrijden begeleid door leden van de werkgroep. Ons streven is, afhankelijk van het aantal te fluiten wedstrijden elke scheidsrechter minimaal zeven keer per seizoen door zoveel mogelijk verschillende begeleiders te volgen. Hulpmiddelen Voor het opleiden van de scheidsrechters maken wij gebruik van de door het KNKV beschikbaar gestelde opleidingsmateriaal in combinatie met een door onszelf geschreven richtlijn voor beginnende scheidsrechters. Van elke wedstrijd wordt een beoordelingsformulier gemaakt en na afloop van de wedstrijd met de scheidsrechter besproken. Op basis van het beoordelingsformulier weet de scheidsrechter welke verbeterpunten of vorderingen er zijn. Alle beoordelingen van een scheidsrechter worden vastgelegd in een individueel portfolio. Door middel van dit portfolio kunnen de leden van de WGO de vorderingen per scheidsrechter volgen. Dit blijkt naadloos aan te sluiten op de vervolgopleiding van het KNKV.

Spelregelkennis

Tegelijkertijd met de praktijkervaring wordt begonnen met het klaarstomen voor de “Basisopleiding-B”, de basisopleiding van het KNKV als startpunt voor scheidsrechters op elk niveau. Wij verwachten van de beginnende scheidsrechters dat zij door zelfstudie de korfbal spelregels eigen maken. Toetsing van de spelregelkennis vindt plaats door middel van “test je kennis” op de website van het KNKV.

Naast deze zelfstudie organiseert de werkgroep, minimaal drie keer per seizoen, een zogenaamde “scheidsrechters-avond”. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de spelregelkennis getoetst en praktijkvoorbeelden besproken. Ook de “Verenigingsscheidsrechters” en “KNKV-scheidsrechters” zijn deze avonden aanwezig. Dit zorgt voor een brede input van kennis en ervaring.

Scheidsrechters materiaal

Voor een professionele uitstraling wordt voor de beginnende scheidsrechters tijdens de opleiding voor “Basisopleiding-B” door de vereniging een scheidsrechters-shirt een stopwatch en een fluitje beschikbaar gesteld. Het scheidsrechters-shirt, voorzien van het “clublogo” en op de rug de tekst “scheidsrechter”, zorgt ervoor dat de scheidsrechter vooraf worden herkent en vooral erkent. Door een slimme keuze van kleur (in ons geval zwart met oranje) kan dit shirt bij vrijwel elke bezoekende partij gebruikt worden. Geslaagd voor “Basisopleiding-B” en dan ? Na het behalen van de “Basisopleiding-B” kan er voor gekozen worden de vervolgopleiding voor “Verenigingsscheidsrechter” of “KNKV-scheidsrechter” te starten. Gedurende dit opleidingstraject wordt ervaring opgedaan door het fluiten van wedstrijden van de laagste senioren of junioren onder begeleiding van leden van de werkgroep. Voor vastlegging van de vorderingen wordt gebruikt gemaakt van de eerder beschreven hulpmiddelen. Het individueel begeleiden is ook hier van groot belang. Bij voldoende ervaring en goede beoordelingen kan een PVB (Proeve van Bekwaamheid) worden aangevraagd bij het KNKV.

Geslaagd voor “Verenigingsscheidsrechter” of “KNKV-Scheidsrechter” en dan ?

Na het behalen van zijn/haar diploma ontvangt de “Verenigingsscheidsrechter” of “KNKVScheidsrechter” als beloning en motivatie, een compleet scheidsrechters tenue. Ook mag na het behalen van het diploma “Verenigingsscheidsrechter” of “KNKV-Scheidsrechter” begeleiding vanuit de werkgroep zeker niet vergeten worden. Deze groep scheidsrechters ervaren het als zeer prettig, als er zo nu en dan iemand vanuit de werkgroep meegaat naar een wedstrijd “buiten de deur”. Op deze manier kunnen zij praktijk ervaringen delen met de begeleider. Deze ervaringen kunnen bijvoorbeeld worden toegepast tijdens de scheidsrechters-avonden. Ook bieden wij de “Verenigingsscheidsrechter” of “KNKV-Scheidsrechter” de mogelijkheid beoordelingsrapporten te bespreken en kunnen wij adviseren bij vragen of problemen.

Resultaten

Sinds de vorming van de werkgroep begin 2010 zijn, mede door de inzet van de leden van de werkgroep goede resultaten geboekt, waar wij als vereniging ook nu nog wekelijks profijt van hebben.

In 2010 bestond het scheidsrechterskorps uit zes aankomend scheidsrechters en twee beoordelaars. Op dit moment bestaat ons scheidsrechterskorps uit veertien scheidsrechters. Drie van de zes KNKV-Scheidsrechters zijn vrijwel wekelijks “buiten de deur” actief. Vier jeugdscheidsrechters volgen op dit moment de opleiding “Verenigingsscheidsrechter/KNKVScheidsrechter” en vier jeugdleden zijn in opleiding voor het diploma “Basismodule-B”. Dat de afgelopen vijf jaar door de WGO veel energie is gestoken in de bevordering van de arbitrage blijkt uit het aantal leden, welke met goed resultaat hun opleiding hebben afgerond. In deze periode hebben vijf leden hun Basismodule-B behaald en hebben één Verenigingsscheidsrechter en één KNKV-Beoordelaar hun opleiding met succes afgerond. Ook hebben drie leden hun diploma KNKV-Scheidsrechters behaald, waarvan één scheidsrechter dit jaar is doorgestroomd naar assistent-scheidsrechter niveau 3.

Een voorbeeld

“Van beginnend scheidsrechter tijdens schoolkorfbal toernooi tot assistent-scheidsrechter niveau 3”

Een mooi voorbeeld is het verhaal van één van onze leden, die zijn scheidsrechters carrière enkele jaren geleden is begonnen op ons jaarlijkse schoolkorfbal toernooi. Na het toernooi is hij door de leden van de werkgroep intensief begeleid. Het bleek al snel dat hij een talentvolle en enthousiaste scheidsrechter was. Omdat hij al in het bezit van het diploma “Basismodule-B” was behaalde hij nog geen half jaar na de start van zijn interne opleiding in 2010 zijn diploma “Verenigingsscheidsrechter”.

Gedurende de eerste vijf wedstrijden “buiten de deur” is hij altijd begeleid door een lid van onze werkgroep. Deze begeleiding werd door hem als zeer prettig ervaren. Enerzijds omdat je dan niet alleen op stap gaat, maar anderzijds ook omdat je eventuele verbeterpunten met elkaar kunt bespreken.

In 2011 behaalde hij zijn diploma KNKV-Scheidsrechter en stroomde hij in op niveau 7. Een krap jaar later promoveerde hij naar niveau 6 en kwam via de “District Werkgroep Arbitrage” (DWA) in contact met de “District Masterclass” (DMC). Vanaf maart 2013 treed hij wekelijks aan als assistent-scheidsrechter op niveau 3. Ook nu gaat er nog regelmatig een begeleider vanuit de WGO mee naar een te fluiten wedstrijd in de Overgangsklasse of Reserve Korfballeague. Als lid van de WGO deelt hij sinds twee jaar zijn ervaringen met de scheidsrechters in opleiding tijdens de door de WGO georganiseerde scheidsrechters-avonden.

Samenvatting

Binnen onze vereniging fungeert de werkgroep zelfstandig en niet als onderdeel van andere commissies binnen de vereniging. Wij ervaren het als zeer positief dat de werkgroep zich volledig kan richten op onze speerpunten werving, opleiding en begeleiding van scheidsrechters. De samenstelling en grootte van de werkgroep is sterk afhankelijk van de grootte van het scheidsrechterskorps, al dan niet in opleiding.

De persoonlijke begeleiding van de beginnende scheidsrechters is van essentieel belang. Dit motiveert en stimuleert en zorgt er voor dat zij minder snel zullen afhaken. Uiteraard mag het plezier in het fluiten nooit uit het oog verloren worden.

Begeleiding van de Verenigingsscheidsrechter en KNKV-Scheidsrechter mag zeker niet worden vergeten. Deze groep scheidsrechters ervaren het als zeer prettig, als er zo nu en dan iemand vanuit de werkgroep meegaat naar een wedstrijd “buiten de deur”. Ook kunnen op basis hiervan ervaringen uitgewisseld worden of als voorbeeld dienen op de scheidsrechters-avonden. Zorg voor een goede vastlegging van de vorderingen van de scheidsrechters in opleiding, door gebruik te maken van de middelen die het KNKV beschikbaar stelt op haar website.

Samenstelling en taakverdeling werkgroep arbitrale opleidingen:

Ron Venema: voorzitter, toe wijzen van scheidsrechters (thuis wedstrijden), begeleider scheidsrechter in opleiding, afgevaardigde in (J)TC.
Kees Vermeulen: secretariaat, begeleider scheidsrechters in opleiding, voorbereiding cursus materiaal, JTC-lid.
Rene Sodekampff: begeleider scheidsrechters in opleiding, coördinator beoordelingen.
Paul te Riele: begeleider scheidsrechters in opleiding, voorbereiding cursus materiaal.
Koos Kruijswijk: begeleider scheidsrechters in opleiding.
Kees van Pelt: coördinatie van scheidsrechters buiten de deur (neutrale leiding), begeleider scheidsrechter in opleiding.
Martha van Dijk: begeleider scheidsrechter in opleiding.

Contact

De werkgroep leden zijn bereikbaar via wgo@vzod.nl.

Downloads

Links

Lees Meer

Over VZOD

VZOD staat voor “Vooruitgang Zij Ons Doel”. Onze vereniging telt circa 200 leden en ons eerste team komt uit in de 2e klasse.

Adres veld

Wim Kandreef 2
1433 HM Kudelstaart
Tel: 0297 – 320120

Adres zaal

Edisonstraat 6
1433 KA Kudelstaart
Tel: 0297 – 340440