Sponsor Commissie

Welkom bij de club

VZOD verwelkomt u graag als nieuwe sponsor. 

Onderstaand treft u onze sponsormogelijkheden aan, maar uiteraard maken wij ook graag een persoonlijk voorstel voor u.

Bent u geïnteresseerd? Wij staan u graag te woord. U kunt contact met ons op te nemen via sponsorcie@vzod.nl of het webformulier.

Sportieve groet, 

Sponsorcommissie VZOD

Arie de Vos
Jelle Ruesink
Albert Maarse
Jessica Ruesink
Frank van den Berg


Bekijk de sponsormogelijkheden bij VZOD!

Bekijk de VZOD sponsormogelijkheden

Lees Meer

Vertrouwens Commissie

Sporten doe je voor je plezier!

VZOD is een vereniging waarin veel goede dingen gebeuren, maar waar het ook kan voorkomen, dat trainers, spelers, leden of ouders van jeugdleden zich even niet helemaal thuis voelen. Of met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen, bijvoorbeeld in geval van pesten, seksuele intimidatie, bedreiging of discriminatie. De vertrouwenspersoon is er dan voor ondersteuning en advisering. De vertrouwenspersoon hoort aan wat is voorgevallen en bij hem of haar kun je allereerst je verhaal kwijt. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met jou bespreken hoe het probleem kan worden aangepakt. Dit kan variëren van alleen vertellen wat er is gebeurd tot een klacht indienen of aangifte doen. Ook zal de vertrouwenspersoon, mocht dat nodig zijn, doorverwijzen naar de GGD, Riagg, bureau Jeugdzorg, kinderbescherming en politie/justitie.

Het is dus niet zo dat de vertrouwenspersoon degene over wie de klacht gaat, zal verhoren of een sanctie kan opleggen o.i.d. Het is in sommige gevallen wel mogelijk om de partijen met elkaar in gesprek te brengen en daarin te bemiddelen, maar alleen dan, wanneer jij dit wil. Hierin kan ook een advies gegeven worden naar de professionele hulpverlening. Wanneer je dit wil, kan de vertrouwenspersoon desgewenst dit proces begeleiden door bijvoorbeeld mee te gaan of op een andere manier ondersteuning te geven.

Er kan zich ook een situatie voordoen waarin jij je zorgen maakt over iemand anders, bijvoorbeeld doordat je signalen hebt opgevangen dat er mogelijk iets aan de hand is. Je kunt dan het idee hebben dat er ingegrepen moet worden, maar waarbij je zelf niet weet hoe. Ook dergelijke zaken kunnen met de vertrouwenspersoon worden besproken. Het is natuurlijk niet zo dat de vertrouwenspersoon overal een oplossing voor heeft, maar hij of zij is in elk geval bereid om te luisteren en in overleg met elkaar eventueel noodzakelijke stappen te zetten.

Status binnen de vereniging

De  vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoording van het bestuur. Rapportages van de vertrouwenspersoon worden altijd vertrouwelijk behandeld en als de vertrouwenspersoon dit wenst, in het bestuur besproken. Hierbij moet wel aangetekend worden dat privacygevoelige informatie niet gedeeld zal worden. Aan het eind van ieder seizoen brengen de vertrouwenspersonen een kort geanonimiseerd verslag uit aan het bestuur over welke werkzaamheden zijn verricht, zodat er enig zicht is op wat er dat seizoen heeft gespeeld binnen de vereniging. Dit verslag wordt ook opgenomen in het verenigingsverslag voor de ledenvergadering.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Robine Sangers  en Pieter Dol

Beiden zijn per e-mail te bereiken via: vertrouwenspersoon@vzod.nl.

 

Lees Meer

Kantine & Accommodatie

De Kantine & Accommodatie Commissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de kantine, zoals o.a. het kantinedienstrooster, de inkoop van alle producten die te koop zijn in de kantine en de accommodatie commissie voor alles in- en buiten het clubhuis, ook de kunstgrasvelden vallen daaronder.

Kantine-cie bestaat uit: Aveline Maat, Barbera de Vos, Chantal Honselaar, Claudia Kunst en Lianne Feenstra.

Contact kantine: kantine@vzod.nl

Alle informatie over het rooster van kantinediensten en de mogelijkheid om u daarvoor aan te melden kunt u hier vinden.

Degene die bardienst heeft kan de VZOD-sleutels ophalen bij: Fam. Viet, Geerland 37 in Kudelstaart, onderweg naar het clubhuis op:

  • dinsdag- en donderdagavond rond 18.00-18.15 uur
  • zaterdagochtend, de eerste bardienst en degene die in de App bovenaan staat.

Accommodatie-cie bestaat uit: Chantal Honselaar, Kees Vermeulen (buiten ’t clubhuis), Ron Venema (binnen in clubhuis) Kees van Pelt (korfbalmateriaal) en Jesper Vermeulen ( klusjes man). Contact accommodatie: ac@vzod.nl

Lees Meer

Werving & Promotie

VZOD: meer dan korfbal alleen

 

De commissie Werving & Promotie organiseert initiatieven
en activiteiten die VZOD meer zichtbaar maken en daardoor ook leden aantrekken
en behouden. Dit kunnen sportieve activiteiten zijn, maar ook sociale
activiteiten voor jongeren én ouderen. De activiteiten sluiten aan bij
bestaande activiteiten zoals het Schoolkorfbaltoernooi en de activiteiten van
de CNA.

 

Belangrijk is ook het promoten van korfbal en de vereniging
VZOD. Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van o.a.: lokale kranten en websites, een
informatiefolder die te vinden is op plaatsen waar veel jongeren komen, de
eigen website uiteraard.

 

Heb je ook een goed idee om VZOD te promoten? Laat het ons
dan weten!

Wil je ook meewerken aan de uitvoering van jouw idee of met
andere activiteiten? We zijn blij met iedereen die wil meedoen?

Je kunt ons mailen: werving@vzod.nl, bellen of appen via 06-40675387.

Martin Viet en Anja Vermeulen

Lees Meer

Penningmeester

De rol van penningmeester bij VZOD wordt ingevuld als duo-baan. Wouter verricht voornamelijk de betalingen en verwerkt de boekhouding terwijl Thomas de inning van de contributies verzorgt en het bestuurlijke gedeelte op zich neemt. Dit natuurlijk in goede samenwerking.

Declaraties door VZOD leden kan met het onderstaande formulier. Dit declaratieformulier graag tijdig en vergezeld van bonnen (digitaal) indienen.

Als er iets gedaan wordt door derden voor de club, dan graag deze informatie/offerte aanleveren met een akkoordbevinding van de betreffende commissie(-voorzitter), zodat deze factuur betaald kan worden. Als er opmerkingen/suggesties zijn, horen wij dit natuurlijk graag.

Wouter Oostveen en Thomas van der Zwaard

  

Contact

penningmeester@vzod.nl

Digitaal Declaratieformulier

Totaal: €

Lees Meer

Commissie Nevenactiviteiten

De CNA staat voor Commissie Nevenactiviteiten en is de commissie die de organisatie van activiteiten naast het korfballen om verzorgt. We organiseren activiteiten voor jong en oud en hebben jaarlijks terugkerende activiteiten, maar verzinnen ook ieder jaar weer nieuwe. Zo hebben we een aantal keer per jaar een feest in het clubhuis, bijvoorbeeld het juniorenfeest dat door de junioren van de vereniging samen met ons wordt georganiseerd. Ook organiseren we jaarlijks een Sinterklaasfeest en paasontbijt. Door de jaren heen hebben we daarnaast activiteiten georganiseerd als midgetgolfen, trampoline springen, pompoen uithollen, filmavonden, poldersporten en ga zo maar door… Het jaarlijkse jeugdkamp wordt ook door de CNA verzorgd, waarbij we de hulp van onze jeugdtrainers en senioren ook inschakelen.

In de CNA zitten leden die op diverse manieren betrokken zijn bij de vereniging, zoals spelende senioren en junioren, maar ook ouders van (jeugd)leden. Dit seizoen bestaat de commissie uit Caroline Oostveen, Hanna Viet, Karin van Buuren, Miriam Vermeulen, Lisa Dol, Esther Dol, Joëlle Heil en Tessa Kunst. Mocht je interesse hebben om ook aan te sluiten, stuur dan gerust een mailtje naar cna@vzod.nl, enthousiaste nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!

Inschrijven voor activiteiten

Via onderstaand formulier kan je inschrijven voor door CNA georganiseerde evenementen.

Aanmelden voor een CNA-activiteit


Contact

cna@vzod.nl

Evenementen

Klik hier om alle evenementen te bekijken.

Lees Meer
Schoolkorfbal Commissie

Schoolkorfbal Commissie

Schoolkorfbaltoernooi 17 april

Woensdag 17 april 2024 vindt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats. De groepen 3 t/m 8 van alle basisscholen in Kudelstaart, Aalsmeer, Rijsenhout en de Kwakel kunnen hier aan meedoen. Het toernooi begint om 15:30 uur en rond 19:00 vindt de prijsuitreiking plaats.

Schoolkorfbalcommissie; Caroline Oostveen, Bea Venema, Bart in ’t Veld, Bert Feenstra en Maaike Heil 

Download hier het programmaboekje voor het schoolkorfbaltoernooi
Lees Meer

Technische Commissie

Oefenwedstrijden

Wilt u onze vereniging een uitnodiging sturen voor een oefenwedstrijd? Dit kan voor de jeugdteams (F t/m B) naar bart@bitveld.nl. Voor de junioren (A) en senioren kunt u mailen naar arianmaat@live.nl.

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat heeft de taak om de teams compleet te krijgen en wordt ondersteund door teambegeleiders. Daarom is het belangrijk dat uw kind zowel bij de trainer/coach als bij de teambegeleider afgemeld wordt. Afmelden voor een wedstrijd kan telefonisch, via app of per e-mail. Afmeldingen vanaf donderdag, door bijvoorbeeld ziekte, graag alleen telefonisch of via app doorgeven. Wanneer u al eerder weet dat uw kind een wedstrijd niet kan spelen, hoort het wedstrijdsecretariaat dat graag z.s.m.

Samenstelling Technische Commissie (TC)

 

Functie

Telefoon

E-mail

Laura Viet

Caroline Oostveen

Wedstrijdsecretariaat sen. & jun. 

06-14056011

06-29331419

laura@vzod.nl

caroline@vzod.nl

Suzan Verheul

Wedstrijdsecretariaat jeugd

06-10527938 suzan@vzod.nl

Ivana van Limpt     

Lisa Dol

Jeugdtrainerscoördinator 06-5758997606-20749132 jeugdtrainerscoordinator@vzod.nl
Arnold Langelaar Voorzitter 06-22335302 arnold@vzod.nl

Tom Teeuwen

Zaalhuur

06-57718930

tom@vzod.nl

Dorien van Leeuwen

Kangoeroecoördinator

06-29225706

doorvl@gmail.com

Leonie Klop Oudercontactpersoon   oudercontactpersoon@vzod.nl
Marlies Meeuwis Secretaris  06-22113006 marlies@vzod.nl
       

 


Teamouder

Binnen de verschillende
jeugdafdelingen wordt gewerkt met teamouders. Hieronder staan de verschillende teamouders per jeugdafdeling:

Team

Teamouder

 

Telefoon

 

F-jeugd

Chantal Stokkel

 

06-54203666

 

E-jeugd

Chantal Stokkel   06-54203666  

D-jeugd

Chantal Stokkel

   06-54203666  

C-jeugd

       

B-jeugd

       

 

Technisch Beleidsplan

Bekijk de laatste
versie van het Technisch Beleidsplan onderaan deze pagina bij de
downloads. In dit document vind u de informatie over visies en doelen van
de vereniging op sportief gebied en het hierbij behorende beleid.

Jeugd Opleidingsplan

De jeugd van VZOD wordt
opgeleid door jeugdtrainers die werken vanuit het Jeugd Opleidingsplan. Een
exemplaar hiervan is te vinden onderaan deze pagina bij de downloads. Vier keer
in het jaar komen alle jeugdtrainers bij elkaar om onder leiding van de
jeugdtrainerscoördinator het beleid door te nemen en te bekijken of het beleid
voldoende wordt toegepast.

Downloads

 

Lees Meer

Bestuur

Het bestuur van c.k.v. VZOD bestaat uit de volgende bestuursleden: 

Bert Feenstra, voorzitter

voorzitter@vzod.nl, 06-53589945

 

Mirjam van Soest-Poortvliet, secretariaat 

secretariaat@vzod.nl

 

Thomas van der Zwaard, penningmeester 

penningmeester@vzod.nl

 

Arnold Langelaar, technische zaken
arnold@vzod.nl

 

Chantal Honselaar, kantine

chantal@vzod.nl

 

vacature, communicatie & media
…. 

 

Heeft u een vraag aan het bestuur, schroom dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden.  Vragen aan het wedstrijdsecretariaat kunt u richten aan wedstrijdzaken@vzod.nl.
Voor meer contactgegevens zie de pagina van de Technische commissie.

 

Vergaderdata bestuur seizoen 2024/2025 (vragen of bespreekpunten kunnen vooraf worden aangeleverd bij het secretariaat): 9 september 2024, 14 oktober 2024, 26 november 2024, 7 januari 2024, 25 februari 2025, 8 april 2025, 12 mei 2024, 16 juni 2024.  De jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op 18 oktober 2024

Lees Meer

Commissie Mediazaken

In augustus 2015 is de redactie van de Treffer samen gegaan met de Internet Commissie. Samen vormen zij nu de commissie Mediazaken. De commissie Mediazaken valt onder het secretariaat. De commissie bestaat uit Peter en Paul te Riele. Zij proberen de website (en onze andere producten) zoveel mogelijk te innoveren. Zowel inhoudelijk als uiterlijk en functioneel.

Producten

VZOD.nl

Het hoofdproduct van de commissie Mediazaken is de website van c.k.v. VZOD, “VZOD.nl” (voorheen “VZOD-Online!”). In 2016 heeft de website de laatste grootschalige vernieuwing ondervonden. Na een aantal maanden werk is de website zodanig vernieuwd dat deze weer jaren door kan. Zo is deze bijvoorbeeld geschreven in de laatste “webtaal” en nu ook volledige geschikt voor alle (mobiele) apparaten en (aanraakgevoelige) schermen. De website van c.k.v. VZOD verwerkt gemiddeld zo een 100.000 pagina weergaves per jaar door zo’n 7500 unieke bezoekers.

VZOD TV

De commissie Mediazaken is in 2012 het experiment “VZOD TV” begonnen. Een manier om in de kantine een soort diavoorstelling te kunnen vertonen met het laatste nieuws, de (live) competitiegegevens & andere leuke of belangrijke weetjes. Dit werd in 2012 gedaan op een scherm aangesloten aan een laptop maar in 2013 heeft VZOD een prachtige grote televisie aangeschaft. Daarom is de Sponsorcommissie druk bezig om daarvoor sponsoren te zoeken. Deze sponsoren krijgen dan uiteraard een prominente plek op VZOD TV.

 

Twitter

De commissie Mediazaken is beheerder van de Twitter gebruikersnaam @VZOD. Wij proberen via dit account actualiteiten van VZOD.nl kenbaar te maken binnen een breed netwerk van volgers.

Facebook

De commissie Mediazaken is eigenaar en beheerder van de Facebook Fanpage ckvVZOD. Wij proberen via dit account actualiteiten van VZOD.nl kenbaar te maken binnen het netwerk van geabonneerde Facebook gebruikers.

Insturen Copy

Het insturen van content kan alleen nog via de Content Aanleverpagina

Zin om mee te doen?

Wij zijn altijd erg enthousiast over waar we mee bezig zijn, we proberen te vernieuwen en daarom is er ook altijd wel wat te doen. Lijkt het jou leuk om met ons samen te werken? Spreek ons eens aan!

Contact en Feedback

Wij proberen de website continue te verbeteren, missen wij iets? Alle tips, opmerkingen & suggesties zijn welkom! U kunt ons een bericht sturen via onderstaand formulier of per e-mail naar mediazaken@vzod.nl.

Lees Meer

Over VZOD

VZOD staat voor “Vooruitgang Zij Ons Doel”. Onze vereniging telt circa 200 leden en ons eerste team komt uit in de 2e klasse.

Adres veld

Wim Kandreef 2
1433 HM Kudelstaart
Tel: 0297 – 320120

Adres zaal

Edisonstraat 6
1433 KA Kudelstaart
Tel: 0297 – 340440

Social Media