Sponsor Commissie

De Sponsor Commissie is verantwoordelijk voor het werven en behouden van sponsors.

Contact

sponsorcie@vzod.nl

Downloads

Lees Meer

Bestuur

Het bestuur van c.k.v. VZOD bestaat uit de volgende bestuursleden:

Anja Vermeulen-Slomp, voorzitter, 
anja@vzod.nl
06-40675387

Mirjam van Soest-Poortvliet, secretariaat
secretariaat@vzod.nl

Martin Viet, penningmeester
penningmeester@vzod.nl

Bart in ’t Veld, technische zaken
bart@bitveld.nl

Chantal Honselaar, kantine & accomodatiezaken
chantalvzod@gmail.com

Bert Feenstra, communicatie & media
bert@vzod.nl

Heeft u een vraag aan het bestuur, schroom dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden. 

Vragen aan het wedstrijdsecretariaat kunt u richten aan wedstrijdzaken@vzod.nl.
Voor meer contactgegevens zie de pagina van de Technische commissie.

Lees Meer

Commissie Mediazaken

In augustus 2015 is de redactie van de Treffer samen gegaan met de Internet Commissie. Samen vormen zij nu de commissie Mediazaken. De commissie Mediazaken valt onder het secretariaat. De commissie bestaat uit vader en zoon; Peter en Paul te Riele en zij worden voor de Social Media ondersteund door Laura de Jong. Zij proberen de website (en onze andere producten) zoveel mogelijk te innoveren. Zowel inhoudelijk als uiterlijk en functioneel.

Producten

VZOD.nl

Het hoofdproduct van de commissie Mediazaken is de website van c.k.v. VZOD, “VZOD.nl” (voorheen “VZOD-Online!”). In 2016 heeft de website de laatste grootschalige vernieuwing ondervonden. Na een aantal maanden werk is de website zodanig vernieuwd dat deze weer jaren door kan. Zo is deze bijvoorbeeld geschreven in de laatste “webtaal” en nu ook volledige geschikt voor alle (mobiele) apparaten en (aanraakgevoelige) schermen. De website van c.k.v. VZOD verwerkt gemiddeld zo een 100.000 pagina weergaves per jaar door zo’n 7500 unieke bezoekers.

VZOD TV

De commissie Mediazaken is in 2012 het experiment “VZOD TV” begonnen. Een manier om in de kantine een soort diavoorstelling te kunnen vertonen met het laatste nieuws, de (live) competitiegegevens & andere leuke of belangrijke weetjes. Dit werd in 2012 gedaan op een scherm aangesloten aan een laptop maar in 2013 heeft VZOD een prachtige grote televisie aangeschaft. Daarom is de Sponsorcommissie druk bezig om daarvoor sponsoren te zoeken. Deze sponsoren krijgen dan uiteraard een prominente plek op VZOD TV.

 

Twitter

De commissie Mediazaken is beheerder van de Twitter gebruikersnaam @VZOD. Wij proberen via dit account actualiteiten van VZOD.nl kenbaar te maken binnen een breed netwerk van volgers.

Facebook

De commissie Mediazaken is eigenaar en beheerder van de Facebook Fanpage ckvVZOD. Wij proberen via dit account actualiteiten van VZOD.nl kenbaar te maken binnen het netwerk van geabonneerde Facebook gebruikers.

Insturen Copy

Het insturen van content kan alleen nog via de Content Aanleverpagina

Zin om mee te doen?

Wij zijn altijd erg enthousiast over waar we mee bezig zijn, we proberen te vernieuwen en daarom is er ook altijd wel wat te doen. Lijkt het jou leuk om met ons samen te werken? Spreek ons eens aan!

Contact en Feedback

Wij proberen de website continue te verbeteren, missen wij iets? Alle tips, opmerkingen & suggesties zijn welkom! U kunt ons een bericht sturen via onderstaand formulier of per e-mail naar mediazaken@vzod.nl.

Feedback

Leuk dat je ons wilt benaderen voor feedback. In onderstaand formulier kan je je opmerking kwijt.


Hoe kunnen we helpen?

Beschrijf het verbeterpunt dat je bent tegengekomen.


Lees Meer

Technische Commissie

Oefenwedstrijden

Wilt u onze vereniging een uitnodiging sturen voor een
oefenwedstrijd? Dit kan voor de jeugdteams (F t/m B) naar ronald@vzod.nl. Voor de junioren (A) en senioren kunt u mailen naar arianmaat@live.nl.

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat heeft de taak om de teams compleet te krijgen en wordt ondersteund door teambegeleiders. Daarom is het belangrijk dat uw kind zowel bij de trainer/coach als bij de teambegeleider afgemeld wordt. Afmelden voor een wedstrijd kan telefonisch, via app of per e-mail. Afmeldingen vanaf donderdag, door bijvoorbeeld ziekte, graag alleen telefonisch of via app doorgeven. Wanneer u al eerder weet dat uw kind een wedstrijd niet kan spelen, hoort het wedstrijdsecretariaat dat graag z.s.m.

Samenstelling Technische Commissie (TC)

 

Functie

Telefoon

E-mail

Tom Teeuwen

Wedstrijdsecretariaat
zaal sen. & jun.

06-57718930

tom@vzod.nl

Ellen Dol

Wedstrijdsecretariaat
veld sen. & jun.

06-12632131

ellen@vzod.nl

Claudia Kunst


Suzan Verheul

Wedstrijdsecretariaat
jeugd veld


Wedstrijdsecretariaat jeugd zaal

06-14986355


06-10527938

claudia@vzod.nl


suzan@vzod.nl

Ivana van Limpt

Jeugdtrainerscoördinator

 06-57589976

 jeugdtrainerscoordinator@vzod.nl 

Gradus van Limpt

Trainersbegeleider

06-41558505

gvanlimpt@online.nl

Dorien van Leeuwen

Kangoeroecoördinator

06-29225706

doorvl@gmail.com

Wendy JansenOudercontactpersoon06-24609649wendyjansen@hotmail.com

Bart in ’t Veld

Voorzitter en bestuurslid Technische Zaken

06-22033617

bart.intveld@atos.net
Maaike HeilSecretaris 06-45230206heil-overbeek44@zonnet.nl


Teambegleiders

Binnen de verschillende
jeugdafdelingen wordt gewerkt met teambegeleiders. Hieronder staan de verschillende teambegeleiders per jeugdafdeling:

Team

Teambegeleider

 

Telefoon

E-mail

F-jeugd

Chantal Stokkel

 

06-54203666

teambegeleider-f1@vzod.nl

E-jeugd

Chantal Stokkel

 

06-54203666

teambegeleider-e1@vzod.nl 

teambegeleider-e2@vzod.nl

D-jeugd

Chantal Honselaar

  06-52323538teambegeleider-d1@vzod.nl
teambegeleider-d2@vzod.nl

C-jeugd

Tessa Kunst

 06-14824559teambegeleider-c1@vzod.nl

B-jeugd

Esther Dol

 06-40243870teambegeleider-b1@vzod.nl

Technisch Beleidsplan

Bekijk de laatste
versie van het Technisch Beleidsplan onderaan deze pagina bij de
downloads. In dit document vind u de informatie over visies en doelen van
de vereniging op sportief gebied en het hierbij behorende beleid.

Jeugd Opleidingsplan

De jeugd van VZOD wordt
opgeleid door jeugdtrainers die werken vanuit het Jeugd Opleidingsplan. Een
exemplaar hiervan is te vinden onderaan deze pagina bij de downloads. Vier keer
in het jaar komen alle jeugdtrainers bij elkaar om onder leiding van de
jeugdtrainerscoördinator het beleid door te nemen en te bekijken of het beleid
voldoende wordt toegepast.

Downloads

 

Lees Meer

Schoolkorfbal Commissie

Op 22 april wordt het volgende schoolkorfbaltoernooi gehouden. Een toernooi voor de hele school, van groep 1 t/m 8.

All informatie over het toernooi 2020 lees je op de Schoolkorfbalpagina

Vragen kunt u mailen via schoolkorfbal@vzod.nl.

 

Lees Meer

Pagina Bewerken

Je kunt hieronder een pagina bewerken. Let wel, je bent zelf verantwoordelijk voor deze wijzigingen. Controleer je tekst voor versturen op typefouten.

Lees Meer

Bestuurssecretariaat

Contact

Mirjam van Soest-Poortvliet
secretariaat@vzod.nl

Voor Wedstrijdsecretariaat klik hier

Lees Meer

Kantine & Accommodatie

De Kantine & Accommodatie Commissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de kantine, zoals o.a. het kantinedienstrooster, de inkoop van alle producten die te koop zijn in de kantine en de accommodatie commissie voor alles in- en buiten het clubhuis, ook de kunstgrasvelden vallen daaronder.

Kantine-cie bestaat uit: Aad Verburg, Aveline Maat, Barbera de Vos, Chantal Honselaar en Thomas van der Zwaard.

Contact kantine: kantine@vzod.nl

Alle informatie over het rooster van kantinediensten en de mogelijkheid om u daarvoor aan te melden kunt u hier vinden.

Degene die bardienst heeft kan de VZOD-sleutels ophalen bij: Fam. de Jong, Bakboordstraat 25 in Kudelstaart, onderweg naar het clubhuis op:

  • dinsdag- en donderdagavond rond 18.00-18.15 uur
  • zaterdagochtend, de eerste bardienst en degene die in de App bovenaan staat.

Accommodatie-cie bestaat uit: Chantal Honselaar, Kees Vermeulen (buiten ’t clubhuis), Peter te Riele, Ron Venema (binnen in clubhuis) en Kees van Pelt (korfbalmateriaal)

Contact accommodatie: ac@vzod.nl

Lees Meer

Vertrouwens Commissie

Sporten doe je voor je plezier!

VZOD is een vereniging waarin veel goede dingen gebeuren, maar waarbinnen het ook kan voorkomen, dat trainers, spelers, leden of ouders van jeugdleden zich even helemaal niet thuis voelen of met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen, bijvoorbeeld in geval van pesten, seksuele intimidatie, bedreiging of discriminatie. De vertrouwenspersoon is er dan voor ondersteuning en advisering. In een dergelijk geval hoort de vertrouwenspersoon aan wat is voorgevallen en kan degene die iets dergelijks is overkomen allereerst zijn/haar verhaal kwijt. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met je bespreken hoe het probleem wordt aangepakt. Dit kan variëren van alleen vertellen wat er is gebeurd tot klachten of aangifte doen. Ook zal de vertrouwenspersoon, mocht dat nodig zijn, doorverwijzen naar de GGD, Riagg, bureau Jeugdzorg, kinderbescherming en politie/justitie.

Het is dus niet zo dat de vertrouwenspersoon degene tegen wie het verhaal is gericht of over wie het gaat, zal aanpakken, verhoren o.i.d. Het is in sommige gevallen wel mogelijk om de partijen met elkaar in gesprek te brengen en daarin te bemiddelen, maar alleen dan, wanneer degene die de melding doet, dit wil. Hierin kan ook een advies gegeven naar de professionele hulpverlening. Wanneer kan dan kan de vertrouwenspersoon desgewenst dit proces begeleiden door bijvoorbeeld mee te gaan of op een andere manier ondersteuning te geven. Er kan zich ook een situatie voordoen waarin jij je zorgen maakt over iemand, bijvoorbeeld doordat je signalen hebt opgevangen dat er mogelijk iets aan de hand is. Je kunt dan het idee hebben dat er ingegrepen moet worden, maar waarbij je zelf niet weet hoe of wat. Ook dergelijke zaken kunnen met de vertrouwenspersoon worden besproken. Het is natuurlijk niet zo dat de vertrouwenspersoon overal een oplossing voor heeft, maar deze is in elk geval bereidheid om goed te luisteren en in overleg met elkaar eventueel noodzakelijke stappen te zetten.

Status binnen de vereniging

De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoording van het bestuur.
Rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld en indien door de vertrouwenspersoon gewenst in het bestuur besproken. Hierbij dient wel aangetekend te worden dat privacy gevoelige informatie niet gedeeld zal worden.
Aan het eind van ieder seizoen brengt de vertrouwenspersoon een kort puntsgewijs verslag uit aan het bestuur over welke werkzaamheden zijn verricht, zodat zij enig zicht heeft in wat er dat seizoen heeft gespeeld binnen de vereniging.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Lianda van der Schilden
Telefoon: 06-82054985
E-mail: lianda@vzod.nl
Pieter Dol
Telefoon: 0297-323894
E-mail: pieter@vzod.nl

Lees Meer

Werving & Promotie

De W&P is verantwoordelijk voor alle Werving en Promotie.

Contact

werving@vzod.nl

Lees Meer

Over VZOD

VZOD staat voor “Vooruitgang Zij Ons Doel”. Onze vereniging telt circa 200 leden en ons eerste team komt uit in de 2e klasse.

Adres veld

Wim Kandreef 2
1433 HM Kudelstaart
Tel: 0297 – 320120

Adres zaal

Edisonstraat 6
1433 KA Kudelstaart
Tel: 0297 – 340440