Het bestuur van c.k.v. VZOD bestaat uit de volgende bestuursleden: 

Bert Feenstra, voorzitter

voorzitter@vzod.nl, 06-53589945

 

Mirjam van Soest-Poortvliet, secretariaat 

secretariaat@vzod.nl

 

Thomas van der Zwaard, penningmeester 

penningmeester@vzod.nl

 

Arnold Langelaar, technische zaken
arnold@vzod.nl

 

Chantal Honselaar, kantine

chantal@vzod.nl

 

vacature, communicatie & media
…. 

 

Heeft u een vraag aan het bestuur, schroom dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden.  Vragen aan het wedstrijdsecretariaat kunt u richten aan wedstrijdzaken@vzod.nl.
Voor meer contactgegevens zie de pagina van de Technische commissie.

 

Vergaderdata bestuur seizoen 2022/2023 (vragen of bespreekpunten kunnen vooraf worden aangeleverd bij het secretariaat): 7 september 2022, 5 oktober 2022, 9 november 2022, 14 december 2022, 11 januari 2023, 8 februari 2023, 8 maart 2023, 12 april 2023, 10 mei 2023, 14 juni 2023