Het bestuur van c.k.v. VZOD bestaat uit de volgende bestuursleden:

Bert Feenstra, voorzitter, 
voorzitter@vzod.nl
06-53589945

Mirjam van Soest-Poortvliet, secretariaat
secretariaat@vzod.nl

Martin Viet, penningmeester
penningmeester@vzod.nl

vacature, technische zaken
…….

Chantal Honselaar, kantine
chantalvzod@gmail.com

vacature, communicatie & media
….

Heeft u een vraag aan het bestuur, schroom dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden. 

Vragen aan het wedstrijdsecretariaat kunt u richten aan wedstrijdzaken@vzod.nl.
Voor meer contactgegevens zie de pagina van de Technische commissie.