Het bestuur van c.k.v. VZOD bestaat uit de volgende bestuursleden:

Anja Vermeulen-Slomp, voorzitter, 
anja@vzod.nl
06-40675387

Mirjam van Soest-Poortvliet, secretariaat
secretariaat@vzod.nl

Martin Viet, penningmeester
penningmeester@vzod.nl

Bart in ’t Veld, technische zaken
bart@bitveld.nl

Chantal Honselaar, kantine & accomodatiezaken
chantalvzod@gmail.com

Bert Feenstra, communicatie & media
bert@vzod.nl

Heeft u een vraag aan het bestuur, schroom dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden. 

Vragen aan het wedstrijdsecretariaat kunt u richten aan wedstrijdzaken@vzod.nl.
Voor meer contactgegevens zie de pagina van de Technische commissie.