Het bestuur van c.k.v. VZOD bestaat uit de volgende bestuursleden: 

Bert Feenstra, voorzitter

voorzitter@vzod.nl, 06-53589945

 

Mirjam van Soest-Poortvliet, secretariaat 

secretariaat@vzod.nl

 

Thomas van der Zwaard, penningmeester 

penningmeester@vzod.nl

 

Arnold Langelaar, technische zaken
arnold@vzod.nl

 

Chantal Honselaar, kantine

chantal@vzod.nl

 

vacature, communicatie & media
…. 

 

Heeft u een vraag aan het bestuur, schroom dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden.  Vragen aan het wedstrijdsecretariaat kunt u richten aan wedstrijdzaken@vzod.nl.
Voor meer contactgegevens zie de pagina van de Technische commissie.

 

Vergaderdata bestuur seizoen 2024/2025 (vragen of bespreekpunten kunnen vooraf worden aangeleverd bij het secretariaat): 9 september 2024, 14 oktober 2024, 26 november 2024, 7 januari 2024, 25 februari 2025, 8 april 2025, 12 mei 2024, 16 juni 2024.  De jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op 18 oktober 2024