Belangrijke aanspreekpunten

OudercontactpersoonWendy Jansenoudercontactpersoon@vzod.nl
JeugdtrainerscoördinatorIvana van Limptjeugdtrainerscoordinator@vzod.nl
LedenadministratieMaaike Heilledenadministratie@vzod.nl

Uitleg commissies

Binnen VZOD zijn er vele vrijwilligers actief binnen verschillende commissies. Hieronder volgt een korte uitleg en onder het kopje ‘commissies’ in de navigatie treft u een uitgebreidere uitleg van alle commissies.

Bestuur: het bestuur van VZOD bestaat uit de voorzitter, een afgevaardigde van het secretariaat, penningmeester, voorzitter technische zaken en afgevaardigde van de kantine & accommodatie commissie.

Technische commissie: houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de verenging, met de focus op junioren en senioren. Voorzitter TC is aanspreekpunt voor alle organisatorische eenheden.

Jeugd technische commissie: houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de B-jeugd t/m Kangoeroes. Aanspreekpunt en begeleiding voor trainers. Aanspreekpunt voor ouders.

Nevenactiviteiten: organiseert alle evenementen. Nieuwe en zowel jaarlijks terugkerende evenementen zoals het Sinterklaasfeest, het Paasontbijt en de slotdag.

De overige commissies: bestuurssecretariaat, kantine & accommodatie, ledenadministratie, mediazaken, penningmeester, schoolkorfbal, sponsorcommissie, vertrouwenscommissie, werkgroep opleidingen en werving & promotie.

Jaarrooster

Via deze link ziet u het jaarrooster. Hierin staat alle data van speelzaterdagen, trainingsdagen en niet te vergeten alle leuke evenementen!

Informatieboekje

Via deze link vindt u het informatieboekje jeugd. In dit bestand is informatie te vinden over allerlei praktische zaken zoals spelregels, trainingen, wedstrijden en contributie.

Nieuwe leden

Inschrijfformulier
Via deze link vindt u het inschrijfformulier en toestemmingsverklaring (AVG). Graag beide volledig invullen. Het ingevulde formulier kunt u geven aan de trainer of aan Maaike Heil (ledenadministratie).