Enige tijd geleden ontvingen wij als bestuur een bericht van Emil Veldhuis. Hij is de zoon van dhr. G. Veldhuis. Dhr. Veldhuis is voorzitter geweest van VZOD in de periode van 1951-1954. Hij was de tweede voorzitter van VZOD.

Dhr. Veldhuis heeft destijds ook een clublied voor VZOD geschreven op de wijs van ‘naar het bos’ (zie bijgevoegd als foto) Onder de wat oudere leden van onze vereniging is dit misschien nog wel bekend. Als waardering voor zijn inzet voor VZOD is dhr. Veldhuis bij zijn afscheid als voorzitter benoemd tot erelid van VZOD. Emil Veldhuis attendeerde ons er op dat op de lijst met ereleden op de website dhr. Veldhuis echter nog niet werd genoemd, maar dit zullen wij op korte termijn laten wijzigen. Zijn zoon heeft ons ook de medaille toegestuurd die dhr. Veldhuis heeft ontvangen bij zijn benoeming tot erelid. Zie bijgevoegde foto.  Dhr. Veldhuis is in 2007 overleden op 93 jarige leeftijd.