27 november, Afgelopen dinsdag 25 november hield VZOD haar Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAL) in het clubhuis aan de Wim Kandreef.

Deze vergadering had een bijzonder tintje aangezien de voorzitter, Arie de Vos, na 26 jaar in het bestuur gezeten te hebben de hamer overdroeg aan zijn opvolger, Sietze Fokkema.


Foto: Sietze Fokkema krijgt de hamer van Arie de Vos

Arie werd voor de bewezen diensten geëerd met de versierselen behorend bij de titel Erevoozitter, en daar mee is hij de tweede Erevoorzitter, naast Cees P. Tichelaar. De VZOD speld die hij kreeg opgeprikt door Sietze prijkt behalve bij de twee Erevoorzitters ook nog op de revers van Jan Venema.

Behalve de voorzitter traden nog drie personen af en werden vier anderen benoemd in het bestuur. Slechts de voorzitter van de Jeugd-technische commissie is nog niet gevonden, de overige functies zijn ingevuld en daarmee is het bestuur weer bijna op volle sterkte.

De bestuurs-structuur is sinds dinsdag ook gewijzigd, waardoor men beter denkt te kunnen inspelen op de uitdagingen die een vrijwilligersorganisatie met zich meebrengt. Voor een overzicht van de personen die zitting hebben genomen, alsmede de taken die zij vervullen kunt u kijken op de Info-pagina op www.vzod.nl