Tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is afscheid genomen van Robert Heil in zijn functie als penningmeester. Samen met Dennis Möhlen heeft hij 3,5 jaar geleden het stokje overgenomen van Melanie. In deze periode hebben ze de boekhouding meer geprofessionaliseerd en gedigitaliseerd, bijvoorbeeld het online indienen van declaraties . 

De commissies zijn de laatste jaren betrokken bij het opstellen van budgetten voor het komende jaar; zo wordt er meer bewustwording gecreëerd. En zo gaf voorzitter Anja Vermeulen aan, heeft Robert altijd een prettig kritische inbreng in de bestuursvergadering, ook op andere terreinen. Robert is vanaf nu terug te vinden op het sportveld; hij traint en coacht een jeugdteam en denkt ook mee in de begeleiding van de jeugdtrainers. Martin Viet zal Robert opvolgen als penningmeester; Dennis blijft voorlopig nog aan als tweede penningmeester, tot ook voor hem een opvolger gevonden is. Martin en Dennis blijven bereikbaar via het mailadres penningmeester@vzod.nl.

Vorig jaar is het bestuur uitgebreid met een lid Communicatie en Media; Bert Feenstra gaat de uitdaging aan deze nieuwe rol in te vullen. Bert gaat zich richten op zichtbaarheid, zowel intern als extern. Ook zal hij een impuls geven aan de huidige en nieuwe communicatiemiddelen. Dat kan hij niet alleen uiteraard, hij zoekt hierin de samenwerking met de commissies en leden. Heb je ideeën of suggesties, spreek hem rustig aan of mail hem via bert@vzod.nl. Robert dank voor je bijdrage en inzet de afgelopen bestuursperiode, Martin en Bert veel succes in jullie nieuwe rol!