Het bestuur heeft onlangs een benen-op-tafel sessie gehouden. Er is gebrainstormd over de vraag: waar willen we de komende jaren de focus leggen als VZOD? Is dit ledengroei, of willen we naar de 2e klasse promoveren, of moeten we vooral gezelligheid behouden en daar aandacht aan geven? Of willen we dit eigenlijk allemaal, is dit dan mogelijk? Wat gebeurt er om ons heen, in Aalsmeer, binnen de KNKV? Zijn we daar op voorbereid, kunnen we hier goed op inspelen zodat het in ons voordeel werkt?

Veel vragen waar niet altijd een eenvoudig antwoord op is. Natuurlijk kunnen we dit niet alleen, want VZOD dat zijn we allemaal! Daarom willen we alle leden en ouders van jeugdleden vragen mee te denken over de toekomst van VZOD. Daarvoor nodigen we jullie uit op 21 mei a.s. om 20.00 uur in de kantine. Op een speelse manier willen we jullie ideeën en meningen graag inventariseren. We vertrouwen dat een grote opkomst is!