Tijdens de ledenvergadering van woensdag 16 oktober heeft de Rabobank Regio Schiphol aan VZOD/FIQAS een cheque uitgereikt voor de Rabo Club Support Actie. Dankzij onze leden die hier enthousiast aan deelgenomen hebben, kunnen we een mooi bedrag tegemoet zien van € 610. Dit is opnieuw meer dan vorig jaar, een stijgende lijn en bedrag waar we als vereniging heel blij mee zijn. 

Twee dagen later op vrijdagavond 18 oktober organiseerde de Stichting Supporting Kudelstaart weer haar kienavond in het verbouwde Dorpshuis in Kudelstaart.  Altijd een gezellig evenement waar vanavond alweer bijna 100 mensen op af kwamen. Hiervan was ruim een vijfde deel afkomstig van korfbalvereniging VZOD/FIQAS (jong en oud).

Buiten het feit dat dit erg gezellig is en menig VZOD-er met een mooie prijs aan de haal gaat, krijgt VZOD/FIQAS voor elk verkocht bonnenboekje 75%. Dit leverde VZOD/FIQAS vanavond € 315 op. Ook in de laatste extra ronde viel onze vereniging in de geldprijzen. Een gedeelte overwinning leverde ons € 150 waardoor we als vereniging totaal een bedrag van € 465 konden bijschrijven. Een erg mooie opbrengst deze week die we goed kunnen gebruiken bij het ‘oppimpen’ van onze kantine.  

Veel VZOD-ers bij de Kien-avond