Kudelstaart, 12 oktober 2000. Na overleg tussen de te verhuizen verenigingen en de gemeente Aalsmeer is afgelopen dinsdag 10 oktober de verhuizing van het sportcomplex Mijnsherenweg naar het nieuwe sportcomplex Calslagen in Kudelstaart-Zuid definitief geworden.

Dit betekent dat de aannemer(s) binnen zeer korte tijd gaan beginnen met de eerste voorbereidingen van de aanleg van het moderne sportcomplex. Onder andere het inzaaien van de velden voor de voetbalvereniging RK-Des en het egaliseren van het terrein zal zeer binnenkort al gaan plaatsvinden.

De planning is nu dat VZOD na de zaalperiode van seizoen 2001-2002 op de nieuwe accomodatie gaat spelen. Het vraagstuk over de privatisering van het onderhoud (zie andere relevante artikelen) is voorlopig even opzij geschoven en zal over enkele jaren aan de orde komen tegelijk met alle andere Aalsmeerse sportverenigingen.