jalKandidaat Bestuursvoorzitter Anja Vermeulen naast de afgetreden Bestuursvoorzitter Sietze Fokkema & de nieuwe Bestuursvoorzitter ad-interim Arie de Vos Sr.

Vernieuwing was woensdagavond het sleutelwoord van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het voorzitterschap van het bestuur werd na negen jaar door Sietze Fokkema overgedragen aan Arie de Vos, de nieuwe voorzitter ad-interim. Sietze Fokkema kreeg van alle aanwezigen een staande ovatie met luid applaus als dank voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren heeft verricht. Sietze Fokkema ontving 9 jaar geleden de hamer van diezelfde Arie de Vos. Deze hamer zal dan ook niet langer dan één jaar in handen zijn van Arie de Vos, Anja Vermeulen is namelijk tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aangedragen als kandidaat bestuursvoorzitter en zal volgend jaar na het afronden van haar studie naar het voorzittersschap toewerken.

Gradus van Limpt werd bedankt voor acht jaar hard werken als bestuurslid en voorzitter van de Technische Commissie, het duurde even voordat het langdurige applaus van de aanwezigen weer wegstierf. Marcel van Soest volgt hem op, Sietze Fokkema wenste hem veel succes. Peter te Riele heeft na een overgangsperiode nu alle taken als bestuurslid (Media- en Sponsorzaken) overgedragen aan Kristian van Heemskerk, hij werd nogmaals bedankt voor zijn inzet. Aad Verburg & Melanie van Pelt werden met veel applaus herkozen, Aad Verburg heeft er al vier jaar opzitten als bestuursafgevaardige van de Kantinecommissie en Melanie van Pelt al acht jaar als penningmeester, beiden gaan nog minstens vier jaar door! 

Het eerste dat de nieuwe voorzitter ad-interim Arie de Vos deed was bekend maken dat het bestuur zowel Gradus van Limpt als Sietze Fokkema voordraagt als nieuwe Leden van Verdienste. Deze titel verraste de heren duidelijk een beetje maar de aanwezigen waren het er unaniem over eens; beiden hebben zij het dubbeldik verdiend.

jal2jal3

Sietze Fokkema heeft in zijn emotionele afscheidsspeech vooral ook zijn vrouw en dochter bedankt voor de steun die zij hem hebben gegeven de afgelopen jaren. Daarnaast heeft hij alle commissies nogmaals individueel benoemd en bedankt. Hij wenste allen veel succes in de toekomst, volgens hem vaart “de familie” c.k.v. VZOD in de juiste richting. Gelukkig hoeft de vereniging het in de toekomst niet zonder de inmiddels afgetreden bestuursleden te doen, allen zullen functies binnen de vereniging blijven bekleden.