Namens de jubileumcommissie en bestuur van ckv VZOD, willen we iedereen dank zeggen die hebben bijgedragen aan het geweldige jubileumfeest. Natuurlijk als eerste dank aan de jubileumcommissie zelf, bestaande uit voorzitter Arie de Vos Sr, Aad Verburg, Hans van Leeuwen, Gijs Verbeek, Eric Spaargaren, Paul te Riele, Dineke Westerhof, Lianda van der Schilden en tot slot Suzan Verheul. Voor haar spreken we onze extra waardering uit, want hoogzwanger heeft zij zich ongelofelijk ingezet voor de jubileumcommissie.

En uiteraard hebben zij dit niet alleen gedaan. VZOD heeft laten zien waar zij sterk in is. Saamhorigheid, met elkaar en voor elkaar, om deze feestweek een groot succes te laten zijn en daarom ook dank aan alle andere commissies, leden en belangstellenden die op welke wijze dan ook hun steentje hebben bijgedragen. Want naast de festiviteiten is er bijvoorbeeld een prachtige jubileumtreffer door de Treffer redactie samengesteld. Een mooie jubileumpagina op de VZOD-site. Maar ook die mensen die mee hebben geholpen met het opzetten, afbreken en opruimen van de feestaccommodatie. Die mee hebben geholpen met de bardienst en in de keuken. Dank ook aan alle bedrijven die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd aan het geweldige succes van de jubileum feestweek van ckv VZOD.

VZOD heeft groots gevierd dat zij 60 jaar jong en volop in beweging is. En dat past bij een vereniging als VZOD want “Vooruitgang Zij Ons Doel!

Sietze Fokkema
Voorzitter