De WGO is met spoed op zoek naar mensen die wedstrijden van met name de E- en F-jeugd willen leiden. Door een tekort aan scheidsrechters lukt het niet meer om alle wedstrijden van leiding te voorzien. Wij willen met name ouders van onze jeugdleden vragen om af en toe een wedstrijd te leiden, waarbij u zelf aan kunt geven hoe vaak per seizoenshelft u dit wilt doen.

Ervaring is niet nodig, de WGO zorgt voor uitleg, materiaal en ondersteuning. Natuurlijk wilt u de wedstrijd van uw eigen kind graag zien, maar voorafgaand aan, of na afloop van die wedstrijd spelen er ook nog andere teams die een scheidsrechter nodig hebben. Het hoeft u dus niet veel extra tijd te kosten.
Zonder scheidsrechter, geen wedstrijd!

De WGO (Werkgroep Opleidingen) is verantwoordelijk voor het opleiden, begeleiden en aanwijzen van scheidsrechters voor de thuiswedstrijden van VZOD. Door de sterke groei van het aantal jeugdteams wordt het steeds moeilijker alle wedstrijden van een scheidsrechter te voorzien. Wij zijn daarom op zoek naar leden en/of ouders van jeugdleden die af en toe een jeugdwedstrijd willen fluiten.

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?
Fluiten van wedstrijden van met name de E- en F-jeugd.

WAT HEB JIJ ERVOOR NODIG?
Ervaring is niet nodig, de WGO zorgt voor uitleg, materiaal en ondersteuning.

HOEVEEL TIJD KOST MIJ DAT?
Per wedstrijd is de tijdsbesteding maximaal 1½ uur. U kunt zelf aangeven hoe vaak per seizoen u beschikbaar bent. Daarnaast organiseert de WGO 2x per seizoen een spelregel/informatieavond.

GEÏNTERESSEERD?
Bent u geïnteresseerd? Stuur een mail naar vrijwilligers@vzod.nl of neem contact op met Thomas van der Zwaard of één van de commissieleden.