Nog niet heel lang kent de vereniging de functie van vrijwilligers coördinator (VC). Aanleiding daarvoor was de wens om een éénduidig beleid te ontwikkelen voor de positie van de vrijwilliger binnen de vereniging. Er is vorm aan gegeven door een vrijwilligers beleid op te stellen. Hierin staat alles uitgelegd over waar de VC zich mee bezig houdt.

De eerste taak van de VC was om een structuur op te zetten voor de omgang met vrijwilligers. Daarnaast is de VC verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van alle vrijwilligerszaken i.s.m. het bestuur.

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

Het doel van de vrijwilligers coördinator (VC) is structuur te geven aan het werken met vrijwilligers binnen de vereniging. Dat houdt in

het coördineren van de werving van vrijwilligers binnen de vereniging,
ondersteunen van, een aanspreekpunt zijn voor alle vrijwilligers,
het begeleiden en introduceren van nieuwe vrijwilligers als zij voor het eerst actief worden binnen de vereniging.
Je communiceert met het bestuur en alle commissies. In de maanden maart/april zal de VC een rondje doen langs alle voorzitters om te vragen hoe de samenstelling van de commissies van het volgende seizoen zal zijn. Je zorgt voor up-to-date taakomschrijvingen voor alle (beschikbare) functies en een actuele vacaturebank op de website.

Je draagt bij aan de organisatie van een jaarlijkse vrijwilligersavond. Tot slot is er de verslaglegging op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAL).

WAT HEB JIJ ERVOOR NODIG?

Voor deze functie zijnde volgende eigenschappen gewenst: goede communicatieve vaardigheden, een flexibele houding, enthousiasme en toewijding voor de functie, computervaardigheden en een goede omgang met vrijwilligers.

HOEVEEL TIJD KOST MIJ DAT?

De tijdsbesteding van de VC aan zijn/haar functie is volledig afhankelijk van de verenigingssituatie. Daardoor is het moeilijk in te schatten, maar gemiddeld kost deze taak zo’n 3 uur per week , uiteraard met rustigere en drukkere perioden. De meeste taken kun je thuis uitvoeren. Daarnaast is er regelmatig een overleg met de voorzitter om de huidige stand van zaken door te spreken.

GEÏNTERESSEERD?

Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail naar vrijwilligers@vzod.nl of neem contact op met Thomas van der Zwaard of Anja Vermeulen.