Het bestuur geeft leiding aan de vereniging, bepaalt het beleid (verenigings- en technisch beleid), in samenspraak met de commissies. De voorzitter heeft hier een voortrekkersrol in en bewaakt het beleid. 

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

Leiden van de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur en leden.  Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden. Mede opstellen van en bewaken van verenigings- en technisch beleidsplan, budget en begroting. Klankbord voor bestuursleden, commissieleden, leden en ouders en trainers. Vertegenwoordiging van de vereniging naar binnen en buiten.

WAT HEB JIJ ERVOOR NODIG?

Affiniteit met amateursport en beleidswerk. Organisatiebewustzijn, enige ervaring met beleid en aansturen van vrijwilligers. Interesse in mensen.

 HOEVEEL TIJD KOST MIJ DAT?

Gemiddeld zo’n 5-8 uur per week; bestuursvergadering wordt eens per maand gehouden. Incidenteel kan dit meer zijn, bijvoorbeeld in de aanloop naar een ledenvergadering.  

GEÏNTERESSEERD?

Stuur een mail naar voorzitter@vzod.nl of neem contact op met Anja
Vermeulen, voorzitter vereniging.