De technische commissie draagt zorg voor alle korfbal technisch gerelateerde zaken. De TC bestaat op dit moment uit 8 personen. De voorzitter van de TC is ook onderdeel van het bestuur. Binnen de commissie zijn er leden die gespecialiseerd zijn wat betreft de jeugd en leden die gespecialiseerd zijn wat betreft junioren en senioren. Als TC lid Wedstrijdsecretariaat houd je je bezig met de planning/ organisatie rondom de wedstrijden en ben je ook contactpersoon voor de coaches/ trainers van de junioren en de senioren. Ellen zal vanaf het nieuwe seizoen 2023-2024 stoppen met deze functie, dus zijn we op zoek naar een nieuw TC Lid. Wenselijk zou zijn dat deze persoon al in dit seizoen een periode mee gaat kijken.

Wat houdt de functie in?

De taken die bij deze functie horen zijn o.a.:

 • Verantwoordelijk voor de planning rondom de wedstrijden
 • Regelen van oefenwedstrijden (op dit moment is iemand anders hier verantwoordelijk voor)
 • Regelen van de zaalhuur (op dit moment is iemand anders hier verantwoordelijk voor)
 • Conceptprogramma qua thuiswedstrijden schuiven aan begin van de 3 competities (veld, zaal, veld). Dit gebeurt vaak samen/ in overleg met het TC lid van het wedstrijdsecretariaat jeugd
 • Teamindeling in sportlink opgeven voor de start van elke competitie
 • Rijders en vertrektijden invoeren in Sportlink, alleen voor de junioren (op dit moment is iemand anders hier verantwoordelijk voor)
 • Externe coaches aanmelden bij de KNKV aan begin van het seizoen
 • Teams compleet krijgen op de zaterdagen (op dit moment is iemand anders hier verantwoordelijk voor)
 • In de gaten houden of de regels nageleefd worden in de wedstrijdsport
 • Wekelijks wedstrijdformulier in Sportlink nakijken of degene van de teamopgave ook gespeeld hebben en dit bij houden.
 • Verzoeken tot wijzigen van wedstrijden van de junioren en de senioren regelen
 • Zelf een wedstrijdwijziging verzoek indienen
 • Eén keer in de 4 tot 6 weken TC-vergadering (gemiddeld 10x per seizoen)
 • Contact/ aanspreekpunt voor de coaches van de selectie, samen met de voorzitter van de TC
 • Gesprekken voeren met de coaches/trainers/ spelers van de junioren/ senioren. Dit doe je altijd samen met iemand van de TC. Dit kunnen geplande gesprekken zijn, maar betreft ook ADHOC-gesprekken
 • Contact leggen met de bond bij vragen vanuit de TC/ vereniging die betrekking hebben op de junioren en de senioren
 • Meedenken over de teaminschrijvingen voor het volgende seizoen

Er zijn verschillende taken die op dit moment vervuld worden door andere leden van de vereniging, het streven is dit ook zo te houden. Dit staat tussen haakjes aangegeven.

Wat heb jij ervoor nodig?

Als TC lid wordt van je verwacht dat je actief deelneemt tijdens de vergaderingen, je taken serieus neemt, communicatief vaardig bent en een vertrouwenspositie kan vervullen.

Hoeveel tijd kost mij dat?

Het is lastig om precies aan te geven hoeveel uur per week je gemiddeld kwijt bent. Er zijn weken dat het weinig tijd kost, maar het kan ook zo zijn dat je er in een week diverse uren mee bezig bent en gesprekken moet voeren. Dit is ook afhankelijk van hoeveel taken er door andere leden uitgevoerd worden. De vergaderingen nemen over het algemeen 2 uur per avond in beslag.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten of deze functie? Stuur een mail naar ellen@vzod.nl of neem contact op met Ellen Dol.