De scheidsrechterscoördinator maakt deel uit van Technische Zaken binnen VZOD. Hieronder vallen onder andere Technische Commissie, wedstrijdsecretariaten en contactpersonen.

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

Je deelt de scheidsrechters op de jeugdwedstrijden in. Hierbij overleg je met de WGO over de scheidsrechters in opleiding en welke wedstrijden deze kunnen fluiten. De rest vul je in volgens afspraken die uit bestuur en technische commissie voortkomen. Je herinnert de scheidsrechters voor iedere zaterdag in de week ervoor dat ze ingedeeld zijn. Indien scheidsrechters regelmatig niet komen opdagen, overleg je met wedstrijdzaken en technische commissie over eventuele te nemen maatregelen.

WAT HEB JIJ ERVOOR NODIG?

Er is geen specifieke kennis nodig voor het vervullen van deze functie. Wel is het handig goed te kunnen plannen en goed bereikbaar te zijn binnen deze functie.

HOEVEEL TIJD KOST MIJ DAT?

Gemiddeld 1 uur per week, drie keer per jaar eenmalig meer tijd i.v.m. indelen van de scheidsrechters. Daarnaast zal je ongeveer eens in de twee maanden samenkomen met de commissie wedstrijdzaken.

GEÏNTERESSEERD?

Ben je geïnteresseerd?
Stuur een mail naar vrijwilligers@vzod.nl of neem contact op met Thomas van der
Zwaard of één van de commissieleden.