De kantine commissie (KC) bestaat uit 5 leden, die samen er voor zorgen dat alle functies achter de bar en in de keuken goed worden ingevuld door onze vrijwilligers en de voorraden voldoende zijn op gebied van drinken en eten.

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

Samen in een team zorgen we ervoor dat alles in de kantine geregeld is op het gebied van eten en drinken. Door alles goed te regelen, draagt dit bij voor een goede sfeer in de kantine, wat zijn weerslag weer kan hebben op de korfbalprestaties.

Vooraf proberen we alles goed voor te bereiden voor alle competitiedagen/avonden en trainingsavonden. De commissieleden zelf zijn actief tijdens het Schoolkorfbaltoernooi en de Slotdag aan het einde van het korfbalseizoen en doen bar- of keukendiensten, zoals alle VZOD-ers dat doen.

De KC is ook verantwoordelijk voor het opstellen en invullen van het barrooster. Hiervoor zoeken we iemand die deze taak op zich kan nemen.

Eigenlijk hebben we te maken met alle commissies die gebruik maken van de kantine en proberen we altijd op hun wensen in te spelen.

WAT HEB JIJ ERVOOR NODIG?

Enthousiasme, inzet en het leuk vinden met elkaar er voor te zorgen dat alles zo veel mogelijk op rolletjes loopt binnen de kantine. Voor het opstellen van het barrooster is het handig als je goed bent met computers.

HOEVEEL TIJD KOST MIJ DAT?

Tijdens de veldcompetitie kost het ongeveer 2-4 uur per week. Gemiddeld vergaderen we 5 keer per seizoen.

GEÏNTERESSEERD?

Ben je geïnteresseerd?
Stuur een mail naar vrijwilligers@vzod.nl of neem contact op met Thomas van der Zwaard of één van de commissieleden.