De secretaris van de vereniging is onderdeel van het bestuur, en vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur. Momenteel zitten in het bestuur: Anja Vermeulen – Slomp (Voorzitter), Dineke de Boer – Westerhof (Secretaris), Robert Heil (Penningmeester) en Chantal Honselaar (Kantine & Accommodatie zaken). De post van bestuurslid Technische zaken is vacant. Dineke heeft aangegeven per juni te willen stoppen met het vervullen van de post van secretaris, dus zijn we op zoek naar een nieuw persoon die deze functie op zich wil nemen.

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

De secretaris zorgt ervoor dat het secretariaat efficiënt verloopt. Als secretaris ben je onderdeel van het bestuur; je notuleert de bestuursvergaderingen die 1 keer per maand plaatsvinden. Verder is het verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie (voornamelijk per mail) onderdeel van het takenpakket. Daarnaast is deze persoon eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie. Voor de ledenadministratie is een aparte vrijwilliger (momenteel Maaike Heil) die deze functie invult. De taak van de secretaris is het onderhouden van contact met deze persoon. Daarnaast is de secretaris de contactpersoon voor de commissie Mediazaken. Tot slot behoort ook het opstellen van de vergaderstukken voor de JAL i.s.m. andere commissies tot het takenpakket van de secretaris.

WAT HEB JIJ ERVOOR NODIG?

De post van secretaris vereist een persoon die accuraat kan werken, communicatief vaardig is en de Nederlandse taal goed beheerst.

HOEVEEL TIJD KOST MIJ DAT?
Gemiddeld kost deze functie 5 uur per week, waarin alle vergaderingen en dergelijken zijn meegenomen.

GEÏNTERESSEERD?

Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail naar vrijwilligers@vzod.nl of neem contact op met Anja Vermeulen – Slomp of Thomas van der Zwaard.