Update 23 maart 2020
VZOD volgt het advies van het KNKV voor alle korfbalverenigingen om de deuren gesloten te houden tot 1 juni a.s. Voor geplande activiteiten na deze datum, zoals de slotdag (gepland op 20 juni) en het jeugdkamp, zal in de komende weken meer duidelijkheid moeten komen. We informeren u uiteraard direct als daar meer over te melden is.

Alle geplande wedstrijden in (het tweede deel van) de veldcompetitie worden dit seizoen afgelast, evenals alle toernooien en evenementen, behorend bij de veldcompetitie. Over de afwikkeling van de veldcompetitie – dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling  – besluit het KNKV uiterlijk maandag 6 april, dezelfde einddatum die eerder aangekondigd is voor wat betreft de afwikkeling van de zaalcompetitie.


Eerder gemeld:
Het schoolkorfbaltoernooi dat gepland stond voor 22 april is voorlopig uitgesteld. Bekeken wordt of het toernooi in het najaar gespeeld kan worden.

Wat zijn de gevolgen voor de competitie? Het KNKV heeft besloten alle wedstrijden in de breedtesport, en dat geldt dus voor al onze jeugdteams ( pupillen t/m junioren) en het derde seniorenteam, in de zaalcompetitie te laten vervallen. De competitie wordt als niet gespeeld beschouwd.  Gevolgen voor de zaalcompetitie 20/21 zijn er nauwelijks, omdat de indeling op sterkte gedaan wordt; er is geen promotie/degradatieregeling. De besluitvorming over de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal (dat geldt dan voor senioren 1 en 2), is opgeschort tot (voorlopig) 6 april a.s. Dit geldt ook voor de tweede helft van de veldcompetitie.

Of en hoe de geplande activiteiten binnen VZOD in de komende tijd door kunnen gaan, is nog niet duidelijk, dat zult u begrijpen. We houden u op de hoogte via de website en social media. Heeft u vragen, stelt u ze dan via het secretariaat. Ik sluit me aan bij de goede raad van Mark Rutte en de koning: let op elkaar en blijf gezond!

Namens het bestuur, Anja Vermeulen