Het bestuur van c.k.v. VZOD nodigt alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAL) welke gehouden zal worden op woensdag 11 oktober 2017.

In de laatste vergadering is besloten het financiële boekjaar gelijk te laten lopen met het verenigingsjaar, dus van juli t/m juni. De ledenvergaderingen worden dan in oktober gehouden. Deze  ledenvergadering is dus eerste in het nieuwe ritme.

De ledenvergadering vindt plaats in de kantine van c.k.v. VZOD aan de Wim Kan Dreef 2 te Kudelstaart. De kantine zal vanaf 19:30 uur geopend zijn, om 20:00 uur zal de vergadering starten.

Zoals gebruikelijk zal de agenda met toelichtingen op www.vzod.nl achter de ledenlogin beschikbaar gesteld worden. Door met uw account op de website in te loggen kunt u de informatie downloaden via het menu Media en vervolgens Downloads.

We begrijpen dat niet iedereen de mogelijkheid de informatie te downloaden of uit te printen. Voor deze leden zullen we de informatie op aanvraag dupliceren. Indien u een papieren versie wil ontvangen, kunt u dit tot uiterlijk zondag 8 oktober a.s. aanvragen bij het bestuur via onderstaande
contactgegevens.

Wij hopen dat u bij de JAL aanwezig zult zijn. Indien u verhinderd bent, willen wij u vragen u af te melden via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.

Namens het bestuur,
Anja Vermeulen, voorzitter
+316 40675387
secretariaat@vzod.nl