Het bestuur van c.k.v. VZOD nodigt u van harte uit tot het bijwonen van een Bijzondere Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt op dinsdag 29 mei 2018 om 19.30 uur. De ledenvergadering vindt plaats in de kantine van c.k.v. VZOD aan de Wim Kan Dreef 2 te Kudelstaart. Alle leden en ouders van jeugdleden hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

De aanleiding voor deze ledenvergadering is het voornemen de dakbedekking te vervangen. De staat van het dak is dermate slecht dat reguliere reparaties en onderhoud niet meer voldoen. Met deze vervanging is een bedrag gemoeid hoger dan € 3.000,–. Conform artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement is daarvoor toestemming nodig van de Algemene Ledenvergadering. De agenda met toelichtingen is achter de leden-login beschikbaar. Door met uw account op de website in te loggen kunt u de informatie downloaden via het menu Media en vervolgens Downloads. 

We begrijpen dat niet iedereen de mogelijkheid de informatie te downloaden of uit te printen. Voor deze leden zullen we de
informatie op aanvraag dupliceren. Indien u een papieren versie wilt ontvangen, kunt u dit tot uiterlijk zondag 27 mei a.s. aanvragen bij het bestuur.