In de achter ons liggende weken hebben we te maken gehad met slecht weer, met als uitschieter zaterdag 7 januari toen bijna heel Nederland last had van ijzel. Het was voor ouders wellicht onduidelijk hoe de communicatie verloopt in dergelijke situaties. De website is het communicatiemiddel van wedstrijdsecretariaat en bestuur. Hierop zal zo snel mogelijk informatie gegeven worden of wedstrijden wel of niet doorgaan. Op de bewuste 7 januari was vanaf 9.00 uur te lezen welke wedstrijden nog wel gespeeld werden. De app groepen die in de teams circuleren zijn een goede aanvulling hierop, maar is niet het officiële communicatiekanaal van de vereniging; dat blijft de website.

De beslissing of een team vertrekt bij weersomstandigheden zoals ijzel, ligt bij de ouders. Wedstrijden gaan altijd door zolang de KNKV deze niet aflast; maar als ouders niet willen rijden, dan is dat leidend. Deze beslissing moet wel in overleg met de coach en het wedstrijdsecretariaat genomen worden. Gelukkig komt dit niet te vaak voor, maar het is wel belangrijk dat e.e.a. duidelijk is. Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust aan de contactpersoon vanuit de TC; dit zijn Jelle Ruesink voor de D-, E- en F-teams en Aveline Maat voor de B- en C-teams. Eric Spaargaren zal als jeugdtrainers coördinator de komende maanden ook gebruiken om de trainers van jeugdteams voor het volgend seizoen allemaal bezet te krijgen. Het is nu nog niet duidelijk met welke teams we gaan spelen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat ook dit gaat lukken, zoals elk jaar.

Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust aan de contactpersoon vanuit de TC; dit zijn Jelle Ruesink voor de D-, E- en F-teams en Aveline Maat voor de B- en C-teams.