Op 13 oktober jl. is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Gelukkig weer live, in de kantine, alhoewel het ook mogelijk was online mee te kijken en luisteren. Na het welkomstwoord van voorzitter Bert Feenstra, blikte hij terug op het afgelopen seizoen. Een bijzonder seizoen, waarin veel zaken voor het eerst gebeurden: palen ontsmetten na en voor de trainingen, buiten trainen in de winter, zelfs in de sneeuw door de jongste kangoeroes, een online ledenvergadering en nog meer. Positief is dat er ondanks alle beperkingen ook 10 nieuwe leden aangemeld zijn, een resultaat van de weinige jeugdactiviteiten die nog wel gehouden zijn.

Positief is ook dat de contracten met trainers en sponsoren verlengd zijn, wat zorgt voor een goede basis onder de vereniging, zowel sportief als zakelijk. Positief is dat er naast nieuwe leden, ook trouwe leden zijn bij VZOD. Josine Verburg en Wouter Vermeulen zijn gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap van de KNKV. De felicitaties gingen vergezeld van een speldje, oorkonde en bloemen. Na ook een positieve presentatie van de financiële cijfers door de penningmeester, Thomas van der Zwaard, werd Arnold Langelaar gekozen als bestuurslid Technische Zaken. Arnold heeft zelf in het verleden op hoog niveau gekorfbald bij vereniging De Vinken en is daar ook actief geweest in de
TC. Arnold kreeg als aanmoediging een boeket bloemen en applaus van de aanwezigen. Vervolgens was het tijd voor een taaier onderdeel: aanpassing van het Huishoudelijk reglement.

Maar met een goede toelichting en beantwoording van vragen, stemde de vergadering de vergadering daar in toe. Na een aantal rondvragen, werd de ledenvergadering gesloten en was er tijd om nog even na te praten. Met een positieve blik kunnen we het komende seizoen tegemoet zien!