Een zeer welkome bron van inkomsten voor VZOD is de opbrengst uit de jaarlijkse Grote Clubactie. Een loterij waarin er veel en mooie prijzen te winnen zijn. Onze vereniging wordt er mee gesteund omdat 80% van de door onze leden verkochte loten rechtstreeks naar VZOD overgemaakt wordt. 

Petra van Limpt heeft zich negen jaar hiervoor ingezet namens VZOD en is nu bezig met haar laatste Grote Clubactie. Ze heeft het stokje overgedragen aan Chantal Honselaar, die dit nuttige werk met Lianne Feenstra (die dit al met Petra deed) gaat voortzetten. We willen Petra dan ook heel hartelijk bedanken voor haar inzet en enthousiasme de afgelopen negen jaar, de vereniging kan deze opbrengsten prima gebruiken.