Welke opleidingen kunt u allemaal volgen bij het KNKV?

Het KNKV biedt al haar leden vanaf 15 jaar de mogelijkheid om zich te bekwamen op een ander deel van de korfbalsport dan het spelen van wedstrijden bij de eigen vereniging.

Er zijn twee opleidingsrichtingen: de technische opleidingen en de arbitrale opleidingen.

Technische opleidingen
Hieronder vallen opleidingen voor trainer vanaf onze jongste jeugd tot de hoogste korfbalklassen.
De allereerste beginselen van het trainer zijn leert men met de cursussen Basisopleiding Korfbaltrainer (ook wel bekend als de BOK) of Speel Korfbal (voor welpen).
Na de BOK kunnen jongere deelnemers zich verder bekwamen met de cursus 2-Vaks Korfbal. Voor veel deelnemers zal dit het eindpunt zijn voor hun interesse om een cursus bij het KNKV te volgen.
Maar er zijn ook korfballers die het leuk vinden om verder te gaan en zich willen bekwamen als trainer van een nog hoger spelend team. Zij gaan dan de opleiding tot Korfbaltrainer volgen. En willen ze dan nog verder, dan is er de mogelijkheid om de cursus Oefenmeester te gaan doen.
Er zijn ook korfballers die het leuk vinden om de trainers van hun eigen vereniging, te begeleiden. Het KNKV biedt hen de mogelijkheid de cursus Trainerscoördinator te gaan volgen.
Een andere specialistische opleiding is de cursus Jeugdtoppers en is bedoeld voor de trainer/coaches van hoog spelende jeugdploegen.

Niet iedereen vindt het leuk om technische trainingen te verzorgen en willen bijvoorbeeld liever leiding geven tijdens het spelen van een wedstrijd bij de pupillen, aspiranten, A-jeugd of senioren.

Arbitrale opleidingen
Dit jaar is het aanbod van arbitrale opleidingen gewijzigd en aangepast aan de in het (korfbal)land gehoorde wensen. Het KNKV is van mening dat in de eerste plaats aandacht moet worden geschonken aan een goede spelregelkennis.
Immers een goede kennis van de spelregels verhoogt het spelplezier van alle betrokkenen: spelers, scheidsrechter en toeschouwers!
Daarom is er voor ieder KNKV-lid van 15 jaar (op peildatum 1 oktober) of ouder de mogelijkheid de module Basisopleiding Spelregels en Reglement van Wedstrijden te gaan volgen.
Met het behaalde diploma van de Basisopleiding op zak kan men dan kiezen welke volgende stap gezet gaat worden als scheidsrechter.
15-jarigen (op peildatum 1 oktober) kunnen de module Jeugdscheidsrechter DEF gaan volgen.
16-jarigen (op peildatum 1 oktober) en ouder kunnen de module Jeugdscheidsrechter DEF en/of BC gaan volgen.
17-jarigen (op peildatum 1 oktober) en ouder kunnen de module Scheidsrechter Breedtekorfbal Senioren en
A-jeugd gaan volgen.
Er kan nog doorgestroomd worden naar een opleiding voor Scheidsrechter Wedstrijdkorfbal, maar dat is weer zo’n stap verder, dat eerst maar de aandacht aan de genoemde drie opleidingen moet worden geschonken.

Informatie
Het gaat hier te ver om van iedere opleiding afzonderlijk informatie te plaatsen. Maar indien u geïnteresseerd bent om een cursus te gaan volgen, is de opleidingscoördinator van uw vereniging degene die u hierover verder kan informeren.
Informatie opzoeken? Kijk op de site van het KNKV en klik op Opleidingen , Daar ziet u van de genoemde opleidingen alle door u gewenste informatie.

Heeft u liever persoonlijk contact met iemand van de Districts Werkgroep Opleidingen in Noord-West? Klik dan in plaats van Opleidingen het kopje Commissies aan en zoek door tot u de DWO Noord-West tegenkomt.

Graag zien wij u op een van de door ons te organiseren opleidingen.

Districts Werkgroep Opleidingen Noord-West