De beide kerkgemeenschappen in Kudelstaart, de Protestantse Samen-op-Weggemeente en de katholieke parochie St. Jan Geboorte, organiseren gezamenlijk een oecumenische dienst op zondag 31 augustus a.s. Aanvang van de dienst is 10.00 uur. VZOD viert in dit weekend haar 65-jarig bestaan.

Vanwege de slechte weersvooruitzichten is besloten dat deze dienst binnen wordt gehouden in de kerkzaal van de Samen-op-Weggemeente, Spilstraat 5.

Het thema voor deze dienst is Iedereen is nodig! Voorgangers zijn pastor Annemiek Blonk en ds. Hans van Dalen. De liederen worden muzikaal begeleid door een gelegenheidscombo, bestaande uit muzikale VZOD leden en Sound of Worship. Voor de kinderen t/m 3 jaar is er een oppasdienst. De kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom in de dienst.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie en wat lekkers in de centrale hal van de Spil. We nodigen iedereen van harte uit om te komen. Kudelstaarter of Aalsmeerder, protestant, katholiek of anderszins, korfballer of niet, iedereen is nodig!