Kudelstaart – Afgelopen vrijdag is het nieuwe sportcomplex van VZOD aan de Wim Kandreef in Kudelstaart-Zuid met veel tamtam geopend. De avond begon met een sluitingsceremonie van het oude sportcomplex aan de Mijnsherenweg. Albert Maarse, voorzitter van de bouwcommissie, sloot voor het laatst het clubhuis en spijkerde vervolgens een plank met de tekst ?Einde Oefening? op de deur. Daarna zetten alle aanwezigen het door Judith van Gaalen gecomponeerde afscheidslied in. Aansluitend liep de hele karavaan onder muzikale begeleiding van het Jachthoorn Korps naar het nieuwe complex aan de Wim Kandreef. Ook de politie werkte mee aan de optocht en maakte met zwaailichten vrij baan voor de kleurrijke stoet. De kleinste leden zaten op een mooi versierde boerenkar met een korfbalpaal die symbolisch werd verhuisd naar het nieuwe veld. Het was een prachtig schouwspel met zelfgemaakte spandoeken, billboards langs de weg en de met ballonnen versierde lantaarnpalen. Vooral in de nieuwe wijk van Kudelstaart-Zuid trok de optocht veel bekijks en de stoet werd ook steeds langer vanwege alle kinderen die zich aansloten.
Aangekomen bij het nieuwe sportcomplex stonden al veel genodigden de stoet op te wachten. Bij de brug kreeg voorzitter Arie de Vos van twee welpen een schaar op een kussen aangeboden om het lint door te knippen. Dit was de eerste handeling van de openingsceremonie. Daarna kreeg voorzitter de Vos de sleutel overhandigd van Albert Maarse en kon het hek op de brug geopend worden. Als eerste werd daarna de korfbalpaal van de boerenkar gehaald en over de brug gedragen. Hiermee was de verhuizing een feit. Als laatste werd de VZOD vlag ten top gehesen door Arie de Vos. Dit was het sein voor alle genodigden om over de brug te komen en het nieuwe terrein te betreden.
Nog was de openingsceremonie niet ten einde. De hele stoet verzamelde zich op het prachtige kunstgrasveld voor de onthulling van het scorebord, gesponsord door wijlen Hans Janse van Victory BV. Na een toespraak ter nagedachtenis aan haar man onthulde Martie Janse met haar zoon Odin even later het prachtige electronische scorebord van Victory. Bertus Buys en Martijn Roos, de prikkampioenen van Nederland in 2001, schoten vervolgens op een korf en nadat beiden hadden gescoord werd het scorebord met een 1-1 stand voor het eerst in gebruik genomen door Kees Verheul. De ballonnenwedstrijd daarna zorgde voor een feestelijke opluistering van het luchtruim met blauwe en witte ballonnen in de clubskleuren. Over een aantal weken zal in het clubblad en in de lokale pers bekend gemaakt worden wie de winnaar is.

Het buitenprogramma was hiermee aan het einde gekomen en ruim 300 genodigden togen naar de kantine en de aangebouwde tent voor een heerlijk kopje koffie. Menigeen keek zijn of haar ogen uit in het nieuwe clubgebouw. Ook afgevaardigden van korfbalverenigingen, uitkomend in de hoofdklasse, keken met jaloerse blikken om zich heen. ?Dit komt zelfs in de hoofdklasse bijna niet voor, zo mooi en compleet als het hier is?, was het commentaar van Klaas Stoffels namens het hoofdbestuur van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond. Om 21:00 uur opende ceremoniemeester Hans van Leeuwen het officiële gedeelte en heette iedereen welkom. In het bijzonder werd burgemeester Hoffscholte welkom geheten en mevrouw Hoffscholte, die tevens aanwezig was in de hoedanigheid van voorzitter van Stichting Kinderopvang Aalsmeer. Er zijn namelijk besprekingen gaande om het clubhuis mogelijk ook voor kinderopvang te gebruiken.
Ook wethouder Boom werd speciaal welkom geheten als portefeuillehouder en trekker van het project en daarmee voortreffelijk werk heeft geleverd. Wethouder Wijnen van sportzaken kon wegens vakantie tot zijn spijt niet aanwezig zijn, maar feliciteerde VZOD met haar nieuwe accommodatie en wenste de club vanaf zijn vakantie-adres in Rusland een prachtige toekomst toe.

Vele anderen werden ook speciaal welkom geheten, zoals afgevaardigden van het KNKV, andere korfbalverenigingen, buurvereniging RKDES, projectontwikkelaar Grontmij, aannemersbedrijf Giesbers Eemland Bouw, de lokale pers, radio Aalsmeer, de supportersvereniging Kudelstaart, het bestuur van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart, de hoofdsponsors en natuurlijk leden en iedereen die VZOD een warm hart toedraagt.
Voorzitter Arie de Vos mocht daarna als eerste spreker de spits afbijten. Na zijn toespraak werd als tweede spreker burgemeester Hoffscholte aangekondigd. Zijn toespraak had natuurlijk ook betrekking op de nieuwe accommodatie, maar kreeg halverwege een verrassende wending. Hij deed zijn ambtsketen om en richtte het woord speciaal tot de nietsvermoedende voorzitter Arie de Vos. Even later kreeg Arie uit naam van de koningin een koninklijke onderscheiding opgespeld door de burgemeester en werd daarmee Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit alles vanwege zijn vele verdiensten in de korfbalwereld, in de kerkenraad van de SOW-gemeente Kudelstaart, in zijn werkkring bij PGGM en in vele andere vrijwilligersprojecten. Arie de Vos was duidelijk verrast en mocht daarna samen met zijn vrouw Ina bloemen en vele felicitaties in ontvangst nemen van alle aanwezigen. Er volgden aansluitend nog enkele sprekers, waaronder Albert Maarse namens de bouwcommissie en Klaas Stoffels namens het KNKV. Daarna werd het toch echt tijd om de nieuwe tapinstallatie te testen en kon VZOD terugkijken op een schitterende openingsavond