Op 31 augustus jl. is een oecumenische dienst gehouden door de RK Parochie St. Jan Geboorte en de SOW gemeente in Kudelstaart. De bedoeling was deze dienst op onze velden te houden, maar het weer was spelbreker. De dienst is uiteindelijk gehouden in De Spil. VZOD werkte mee aan de voorbereiding van deze dienst en vierde ook hier haar 65-jarig bestaan. Als feestvarken mocht zij het doel van de collecte bepalen, dit werd het Jeugdsportfonds Aalsmeer. De opbrengst van deze collecte was ruim € 360,-; het VZOD bestuur heeft dit bedrag afgerond naar € 500,-. Tijdens een informatieavond van het JSF die onlangs gehouden is, heeft Anja Vermeulen, voorzitter van VZOD het bedrag overhandigd aan de voorzitter van het JSF, Nico Stokman.

Van het JSF is een dankbetuiging ontvangen waarin het volgende te lezen is: We waarderen bijzonder, dat u in deze economisch mindere tijd, oog hebt voor de kinderen die graag willen sporten maar om financiële redenen hiertoe niet in de gelegenheid zijn. Met uw bijdrage aan ons doel kunnen we weer twee kinderen een jaar lang laten sporten.