Twee van onze leden zijn afgelopen week op een bijzondere manier in het zonnetje gezet. Cor Westerdijk en Ad Verburg hebben beiden een onderscheiding ontvangen.

Op maandag 26 april nam Ad Verburg afscheid als wethouder, deze functie heeft hij 8 jaar bekleed.. Ad is niet alleen acht jaar wethouder geweest, maar zijn politieke loopbaan loopt op tot zo’n 49 jaar, waarvan twintig jaar betrokkenheid bij de Aalsmeerse politiek, onder andere als fractieassistent en acht jaar raadslid voor het CDA.

Ad is na een unaniem raadsbesluit benoemd tot ereburger van de gemeente Aalsmeer. Ad was geen wethouder Sportzaken maar heeft zich altijd vanuit zijn functie  ingezet voor VZOD en zo bijgedragen aan het welzijn van onze vereniging. Ad daarvoor nog hartelijk dank. We gunnen je deze waardering van harte. We hopen dat je, na de tijd van behandelingen die voor je ligt, mag gaan genieten van je gezin, je kleinkinderen en je rust, voor
zover je dat jezelf toestaat.

Cor Westerdijk is onderscheiden als Lid in de orde van Oranje Nassau, onder andere voor zijn activiteiten voor VZOD, Cor is tien jaar voorzitter geweest en was een lange periode lid van de bouwcommissie; daarvoor is Cor benoemd als erevoorzitter. Naast VZOD heeft Cor nog vele andere vrijwilligersfuncties vervuld, met name in De Ronde Venen; op basis daarvan heeft hij deze
koninklijke onderscheiding ontvangen. Cor van harte gefeliciteerd! Wij vinden deze erkenning meer dan verdiend.