Attie van KooijWij zijn blij te kunnen melden dat we met Attie van Kooij overeenstemming bereikt hebben als trainer/coach voor het tweede seniorenteam. Hij zal in nauwe samenwerking met Frits Visser, trainer/coach van het eerste seniorenteam, de training op donderdag verzorgen en ook de wedstrijden op zaterdag coachen. Attie neemt veel trainerservaring mee; hij is in het verleden trainer geweest bij onder meer Ados en BEP. Als zowel Attie als VZOD enthousiast is over de samenwerking zal Attie ook volgend seizoen het tweede onder zijn hoede nemen. Wij zijn blij dat we in Attie, samen met Frits en Jorrit, een goede basis hebben om de ambities van onze junioren en senioren te kunnen waarmaken.

Wij bedanken Andre en Gradus voor het waarnemen van de vacante positie van trainer-coach. Wij zijn hen erkentelijk voor alle uren die zij voor onze vereniging op en langs het veld stonden. Uiteraard zullen we hen op een passende manier bedanken.

Het bestuur.