De Technische Commissie is verheugd te kunnen melden dat er een teamouder is gevonden voor de E- en F-pupillen. Chantal Stokkel is bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Heel fijn, Chantal. Je kan Chantal bereiken via chantals@vzod.nl 06-54203666. Als je je kind wilt afmelden, kan dat via de mail of app. Voorlopig kan dit alleen nog via de app, we hopen z.s.m. ook de mail geactiveerd te hebben. Ook hier geldt weer, geef afmeldingen z.s.m. aan Chantal door, zodat zij vroegtijdig kan ingrijpen wanneer we kinderen tekort komen voor een wedstrijd. Afzeggen zowel bij de trainer/coach als bij de teamouder!

De Technische Commissie