25 februari, (ingezonden brief) Als je de bovenstaande titel leest denk je direct aan iemand die aan het einde is gekomen van zijn / haar werkzame leven en die het wat rustiger aan gaat doen. De letters VUT staan voor vervroegde uittreding en dat is inderdaad op mij van toepassing, echter niet met betrekking tot mijn baan maar voor wat betreft mijn bestuursfunctie. Na 29 jaar bijna onafgebroken zitting te hebben gehad in div. commissies en bestuur van VZOD heb ik de (moeilijke ) beslissing moeten nemen om met mijn werkzaamheden voor VZOD te stoppen. Officieel was ik bij de volgende ledenvergadering in november 2005 aftredend.

Ik heb al die jaren met veel plezier mijn bijdrage geleverd aan onze vereniging, echter na al die jaren treed een bepaalde verzadiging op. Ik heb dit in het verleden ook zien gebeuren bij andere bestuursleden die al lang in het bestuur zaten. Toen dacht ik: “dat zal mij niet gebeuren, zo ver laat ik het niet komen”. Het zou beter zijn als er na 2 periodes (dus 8 jaar) in het bestuur nieuwe mensen klaar stonden om het “stokje” over te nemen. Als die er niet zijn en je wordt gevraagd om nog een periode in het bestuur zitting te nemen dan gaat je verenigingshart spreken. Als je dan zo wie zo moeite hebt om “nee” te zeggen dan is het bestuurslidmaatschap zo weer verlengd.

Sinds 1 januari 2004 heb ik als, aftersales-manager, naast de dagelijkse leiding over de werkplaats in Aalsmeer ook de verantwoording over onze werkplaats in Haarlem. Dit betekent een aanzienlijke taakver-zwaring. Dit had tot resultaat dat het regelmatig voor kwam dat ik maar 1 avond in de week thuis was. Of ik was aan het werk of bezig voor VZOD. Daarnaast was ik ook nog regelmatig op de ijsbaan te vinden. Kortom eigenlijk te veel van het goede.

Ik vind het belangrijk om aan te geven dat mijn aftreden NIETS te maken heeft met de mensen die in het bestuur of in de kantinecommissie zitten. Ik heb met NIEMAND een probleem Dit mag blijken uit het feit dat wij met een grote groep deze zomer met vakantie gaan naar de Dordogne. Ik wens het bestuur veel sterkte met het vinden van een opvolger voor mij.

We hebben een fijne, gezellige vereniging met een schitterende accommodatie.Alleen met elkaar kunnen we zorgen dat dit zo blijft. Als je gevraagd wordt voor het vervullen van een functie binnen commissie of bestuur bedenk dan dat de vereniging alleen kan blijven draaien als iedereen zijn steentje bijdraagt (8 jaar zou al geweldig zijn).

Tot ziens binnen kort in de zaal of op het veld.
Albert Maarse.r uitgebreid uit de doeken.