Kudelstaart, 26 september 2000.

Om een aantal zaken met betrekking tot de aanstaande verhuizing van VZOD naar het nieuwe sportcomplex Calslagen in Kudelstaart-Zuid voor te leggen aan de leden, werd er op 26 september j.l. een speciale ledenvergadering georganiseerd.

Het bouwplan werd ruimschoots en duidelijk toegelicht door de architect én de Grontmij. VZOD zal de beschikking krijgen over een clubaccomodatie met onder andere 4 kleedkamers, bespreekkamers, bestuur- en vergaderruimtes, 2 kunstgrasvelden, 2 dug-outs, electronisch scorebord etc. De eerste voorgelegde vraag aan de aanwezige stemgerechtigde VZOD-leden luidde als volgt: “Stemt u in met de verhuizing en de bouwplannen zoals gepresenteerd vanavond?”. Op deze vraag werd unaniem “JA” gezegd. Een absolute mijlpaal dus in de geschiedenis van VZOD.

Het tweede deel van de avond ging over de privatisering van het onderhoud aan het nieuwe complex. De gemeente Aalsmeer wil namelijk de verenigingen zelf hun onderhoud aan gebouwen & terreinen laten verzorgen, wat een flinke kostenpost met zich meebrengt welke niet is op te brengen. Op de tweede vraag “Stemt u in met het privatiseren van al het onderhoud aan onze nieuwe accomodatie?”, werd dan ook unaniem “NEE” gestemd.

De verenigingen en de gemeente zullen opnieuw gaan zoeken naar een andere oplossing. Wanneer de bouw van het nieuwe sportcomplex nu gaat starten, kunnen wij u op dit moment helaas nog niet meedelen. Wij houden u op de hoogte…