Mis jij het korfballen ook zo? Wil je graag blijven oefenen op je schot? Dat kan vanaf volgende week. VZOD gaat een aantal korfbalpalen in bruikleen geven aan leden die dat graag willen. Let op alleen de paal, er worden geen ballen uitgeleend. 

Uiteraard zijn daar wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  1. Per gezin mag er één korfbalpaal in bruikleen gegeven worden
  2. De korfbalpaal mag alleen op eigen terrein gebruikt worden, bijvoorbeeld een tuin; het is niet toegestaan de korfbalpaal op openbare plekken zoals speeltuintjes neer te zetten.
  3. Bij vermissing of schade aan de paal, worden de kosten doorberekend naar degene die de paal in bruikleen heeft.
  4. Voor schade ontstaan door het (niet juist) gebruik van de korfbalpaal, kan VZOD niet aansprakelijk gesteld worden; de bruikleen is geheel op eigen risico.
  5. Halen en brengen van de korfbalpaal wordt door de gebruiker gedaan; VZOD levert vanaf het sportcomplex aan de Wim Kandreef 2.
  6. Bij afhalen is een borg van € 50,– verschuldigd (ter plekke voldoen door IDeal of Tikkie); bij tijdig inleveren zonder schade wordt deze teruggegeven
  7. VZOD kan op elk moment de teruggave van de korfbalpaal eisen; bij herstart van de sportactiviteiten zal dit op korte termijn gedaan moeten worden.
  8. Voor ontvangst en akkoord met bovenstaande regels zal getekend moeten worden door een volwassene

De uitgifte van de palen zal op een contactloze manier gedaan worden vanaf het sportcomplex aan de Wim Kandreef. Het idee is dit komende week tussen 19.00 – 20.00 uur te doen bijvoorbeeld. Maar om dit goed te kunnen organiseren, willen we eerst inventariseren hoeveel belangstelling hiervoor is. Wil je graag een korfbalpaal lenen, geef dit dan door aan secretariaat@vzod.nlDaarna zullen we persoonlijk contact met je opnemen.