De jaarlijks terugkerende veiling Kudelstaart voor Kudelstaart is afgelopen 11 mei weer gehouden. Na negentien succesvolle veilingen is meer dan € 340.000 bij elkaar gebracht. De opbrengst van de veiling komt ten goede aan lokale doelen in Kudelstaart zelf. Daarbij gaat het om het gemeenschapsleven in Kudelstaart in de vorm van verenigingen, clubs en stichtingen die een financieel zetje in de rug nodig hebben. De laatste veiling heeft € 19.904,- opgebracht; ook VZOD heeft daar een klein steentje aan bijgedragen. Kavel 111 bestond uit een korfbalclinic gegeven door top VZOD spelers, gevolgd door een drankje met bittergarnituur. Deze werd gekocht voor een mooi bedrag van € 55,-. De clinic werd gepresenteerd door Frank, Deena en Henkie. Hun enthousiasme heeft zeker bijgedragen aan de vlotte verkoop, dank jullie wel!