7 mei, Maandag 3 mei jl. is onder toeziend oog van bestuursleden van Kinderhof, CKV VZOD, kinderen en leiding van de naschoolse opvang, door de heren Leegwater en Vollmuller van de RABO bank, het bord onthuld met de naam van de Naschoolse opvang op het terrein van de korfbalvereniging. Het bord, aange-boden door Korfbalvereniging VZOD liet de naam zien, zoals de naschoolse opvang nu mag gaan heten: Kinderhof-VZOD.

Bij monde van Mevr. Hoffscholte, directeur van Kinderhof en de Heer Fokkema, voorzitter van VZOD, werd een langdurige samenwerking als wens uitgesproken, en bekrachtigd met een bos bloemen voor de stichting Kinderhof.