Donderdagavond 10 juni 2004 is na een ernstige ziekte, die zich 2 maanden geleden openbaarde, ons Lid van Verdienste en Gouden VZOD- speld draagster

JANNIE BOS

overleden.

Jannie was meer dan 50 jaar lid van VZOD en was zeer nauw betrokken bij veel activiteiten binnen onze vereniging.

Jarenlang heeft ze samen met haar man Jans en na diens overlijden, samen met haar dochters het bedrijfsklaverjassen en de maandelijkse klaverjasavonden georganiseerd. Vele jaren heeft ze, ook samen met haar man en een aantal oudgedienden van VZOD actief aan de korfbalsport deelgenomen. Zo kon ze er ook van genieten om bij haar dochters en kleinkinderen aan de lijn te staan.

Wij verliezen in haar een zeer toegewijd lid, die op velerlei fronten actief was. Jannie is 67 jaar geworden. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe met dit verlies.

Aanstaande maandagavond, 14 juni is er gelegenheid tot condoleren van 19.00 – 20.00 uur in De Spil aan de Bilderdammerweg in Kudelstaart. Dinsdag 15 juni wordt om 10.30 uur een afscheidsdienst gehouden in De Spil, waarna aansluitend de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Aalsmeer. Ook na de begrafenis zal er gelegenheid zijn tot condoleren in de ontvangkamer op de begraafplaats.

In verband met het overlijden van Jannie, zullen alle verenigingsactiviteiten tot en met dinsdag 15 juni 2004, komen te vervallen.

Namens het bestuur van Chr. Korfbalvereniging VZOD

Sietze Fokkema , voorz.
Marian van Leeuwen, secr.