Woensdag 26 november 2014 is het weer zover, de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Wij nodigen u hiervoor van harte uit. De avond begint om 20.00 uur. Let op! Net als voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer aan de leden vragen schriftelijk op- of aanmerkingen aan het bestuur kenbaar te maken met betrekking tot alle verslagen die in het blauwe boekje staan. Dit alles om een zo vlot mogelijk verloop van de vergadering te krijgen. Wij vragen dan ook aan een ieder om deze vragen of opmerkingen een week vòòr de Ledenvergadering (tot en met 19 november) in te dienen bij het secretariaat. Dat kan per brief of per e-mail.

Wat betreft de rondvraag, die kan zoals gewoonlijk één dag van tevoren schriftelijk ingediend worden bij het secretariaat. Het bekende blauwe boekje wordt uitgedeeld tijdens de eerste (oefen)wedstrijden in de zaal of opgestuurd naar degenen die er niet waren. Namens het bestuur, Lianda van der Schilden.