In memoriam Ellen Grootjans de Kuiper

Afgelopen zondag 14 december 2008 is, na een moedig gedragen lijden, overleden: Ellen Grootjans – de Kuiper op de jonge leeftijd van 45 jaar.

Vele jaren is Ellen Grootjans lid geweest van VZOD, en heeft ze met name als speelster vele successen geboekt. Ellen was bevlogen en enthousiast voor alles wat met VZOD te maken had. Zo trok ze enkele jaren geleden met de Werving en Promotie commissie een “oude activiteit” uit de kast en blies het nieuw leven in. Het koppelschiettoernooi was weder geboren. En met trots en nog met haar toestemming hebben we de wisseltrofee naar haar mogen vernoemen. Mooi was dan ook het moment dat deze eerste wisseltrofee aan haar zussen Ina en Annet is uitgereikt. Ook was het maken van de Treffer een activiteit waar moeder en zussen de Kuiper vele jaren actief mee zijn geweest.

Korfballen was haar passie. En niet alleen bij VZOD, ook een uitstapje naar DTV in Amsterdam gaf aan dat haar korfbalkwaliteiten niet onopgemerkt voorbij waren gegaan aan de omliggende verenigingen. Tot haar laatste actieve wedstrijd ging zij als aanvoerster van het eerste het veld in en met een geweldige vechtersmentaliteit ging ze de strijd met haar tegenstander aan om de overwinning binnen te halen. Dan, een zondagmorgen, een voorjaarsdag in 2007, hoor ik een nummer van Queen, vertolkt door Sarah Brightman uit de speakers komen: “Who wants to live forever” en op dat moment gaan mijn gedachten uit naar Ellen. Want Ellen was iemand die dat zeker wilde.

Echter na vele jaren sportieve wedstrijden en daarmee tegen diverse tegenstanders de strijd aangegaan te zijn, was er nu de wedstrijd tegen een tegenstander die bijna niet te verslaan is. En met een ongelofelijke strijdlust en vechtersmentaliteit, zoals we die van haar zagen tijdens korfbalwedstrijden, ging ze ook deze strijd aan. De operatie en enkele chemokuren later staat zij op voorsprong en lijkt zij te overwinnen! Tot de zomer van 2008, als door de medici, nu als arbitrage optredend, moet worden vastgesteld dat haar tegenstander haar heeft ingehaald en voor Ellen de blessuretijd is begonnen. En in die blessuretijd grijpt ze en benut ze al haar kansen. Een ballonvaart, een reis naar Parijs en als hoogtepunt het zwemmen met de dolfijnen in Curaçao. Diezelfde week wordt afgesloten met een verjaardagsfeest in haar geliefde en vertrouwde omgeving, de kantine van de christelijke korfbalvereniging VZOD. Nu, zondag 14 december 2008, heeft het laatste fluitsignaal geklonken en is de strijd gestreden.

Maar wat moet het een geweldige wetenschap zijn dat zij door haar geestelijk trainer en coach, waar zij zo op vertrouwde, door God onze Vader is opgenomen in zijn sterrenteam! Want bewonderenswaardig is het feit dat ze enorme kracht putte uit zijn coaching. Ellen heeft dat eens temeer bevestigd in haar laatste toespraak op haar verjaardagsfeest in de VZOD-kantine en ons allen daarmee ook bijzonder weten te bemoedigen. Haar woorden hebben velen diep geraakt. Ze zag het namelijk als een groot voorrecht dat ze in haar laatste maanden nog zoveel heeft mogen meemaken en daar dankte ze God voor.
Ze heeft ons met deze woorden een enorme bemoediging meegegeven voor de moeilijke momenten in het leven. Een geweldig voorbeeld hoe je ondanks alle tegenslagen toch heel dankbaar kan zijn voor het leven dat je is gegeven. Ze is voor ons een levende getuigenis van Gods woord en dat dragen we voor de rest van ons leven mee in ons hart. Haar vertrouwen in Hem zal zeker niet worden beschaamd.

Ellen, vele jaren speelde ze op het korfbalveld de sterren van de hemel, maar nu mag ze deel uit maken van het sterrenteam van onze Hemelse Vader.
En als we dan straks naar de sterren gaan kijken, ’s avonds dat sterrenteam gaan bewonderen, weet dan dat er iemand is die voor altijd zal leven, daar boven in dat sterrenteam van God.

Ellen, dank voor je geweldige bijdrage hier en namens alle leden en relaties van korfbalvereniging VZOD wil ik aan Simen, de kinderen en familie meegeven:
`Who wants to live forever`?? Ellen! En zij zal dit voor altijd doen, in onze harten!

Sietze Fokkema
Voorzitter c.k.v. VZOD
Kudelstaart
15 december 2008