Op 7 juli j.l. overleed ons lid van verdienste Dicky Venema – Keessen op 81-jarige leeftijd.

Na een langzaam slopende ziekte van enkele jaren werd Dicky op zondag 30 juni met een ernstige aandoening opgenomen in het ziekenhuis waar ze een week later is overleden. Dicky is in 1968 lid geworden van C.k.v. VZOD. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 1 januari 1984 werd ze onderscheiden voor 25-jarig lidmaatschap van het KNKV en uiteraard van VZOD. Tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 17 oktober 2018 kreeg Dicky de versierselen voor het 50-jarig lidmaatschap. In het begin van haar lidmaatschap heeft ze nog een korte periode gekorfbald doch ze moest om lichamelijke klachten stoppen met spelen. In de periode van 1972 – 1985 was Dicky penningmeester van VZOD en dat deed ze tot in de perfectie. Onlangs, tijdens de herinrichting van het VZOD-archief, kwamen we de tabellarische kasboeken uit die periode tegen. Met een duidelijk handschrift deed ze verslag van het financiële wel en wee van de club.

Na de periode van penningmeesterschap heeft Dicky de verzorging en registratie van trainingspakken op zich genomen. Ook maakte ze rokjes uit lappen stof voor de nieuwe damesleden. Voor haar jarenlange inzet en nauwe betrokkenheid bij VZOD kreeg Dicky, jaren geleden, de oorkonde uitgereikt die hoort bij het Lidmaatschap van Verdienste. Tijdens de reünie ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van onze vereniging, op 22 juni 2019, kon Dicky nog aanwezig zijn, waar ze ook zichtbaar van genoot. Dicky is in het gezin Venema altijd de praatpaal geweest als het over korfbal ging. Er was met een echtgenoot die korfbalde en ook wedstrijden floot en een zoon en dochter die speelden altijd wel stof tot discussie over het korfbalspelletje in het gezin. We wensen Jan, Ron, Bea, Esther, René, Patrick en Jessica veel sterkte toe om het verlies van echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma te kunnen dragen. Op vrijdag 12 juli a.s. vindt de afscheidsplechtigheid plaats.

Kijk hier de rouwcirculaire >>