Op 16 november jl. is op 80-jarige leeftijd overleden Cor Westerdijk. Recent was bekend geworden dat Cor ernstig ziek was, maar dat het zo snel zou verlopen had niemand voorzien. Cor heeft een grote bijdrage geleverd aan ontwikkeling van VZOD. Hiervoor heeft hij erkenning gekregen als Lid van Verdienste. Cor is in 1968 lid geworden van onze vereniging. Behalve dat hij zeer veel jaren zelf heeft gekorfbald heeft hij in deze periode diverse functies vervuld in uiteenlopende gebieden.

Cor is 10 jaar voorzitter geweest van onze vereniging in de periode van 1981 – 1991. Dat was zijn eerste periode in het bestuur. In de jaren 2002 – 2005 kwam hij weer in het bestuur als voorzitter van de Technische Commissie en tevens bestuurslid Technische Zaken. Onder zijn leiding werd een technisch beleidsplan samengesteld: Focus 2000 – 2005. In de periode van 1984 – 1986 was hij lid van de bouwcommissie. Onze vereniging heeft in die periode haar eerste clubhuis gebouwd met vrijwilligers uit de vereniging. De houten OBS in Kudelstaart werd gesloopt en de delen werden spijkervrij gemaakt en gebruikt voor de bouw van het clubhuis aan de Mijnsherenweg te Kudelstaart.

In de periode van 1999 – 2002 is VZOD verhuisd van de Mijnsherenweg naar de Wim Kandreef. Ook hier maakte Cor deel uit van de bouwcommissie. In het seizoen 1988 – 1989 was Cor trainer/coach van de junioren. In de periode 1999 -2002 werd Cor contactpersoon tussen de junioren en senioren enerzijds en de Technische Commissie en bestuur anderzijds. In de periode 2000 – 2002 was hij tevens coach van het 2e seniorenteam.

Cor was een kritisch en betrokken lid van de vereniging. Op ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten was hij trouw aanwezig. Hij had zich grondig voorbereid en stelde goede vragen, altijd het belang van VZOD in het oog houdend. Regelmatig sprak hij mij tussentijds aan als hij zich zorgen maakte over zaken die hem ter ore kwamen. Voor de vele verdiensten voor onze vereniging is Cor benoemd tot Lid van Verdienste van onze vereniging. Ook buiten onze vereniging was Cor zeer actief en als waardering voor al zijn vrijwilligerswerk ontving Cor op 26 april 2018 een koninklijke onderscheiding.

Tijdens de reünie dit voorjaar was Cor aanwezig en heeft zeer genoten, samen met Atie en alle aanwezigen. In juni is Cor nog aanwezig geweest bij de ledenbijeenkomst om na te denken over de toekomst van onze vereniging. Na de zomer hoorden we dat hij ernstig ziek was, maar hij bleef  optimistisch en wilde de strijd aangaan. Maar dit bleek niet voldoende; op 16 november jl. is hij vredig ingeslapen, zo is te lezen op de rouwcirculaire.

De begrafenis vindt a.s. vrijdag 22 november plaats. Om 13.30 uur is  er een dankdienst voor zijn leven in Kerkelijk Centrum De Rank, Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht. Voorafgaand aan de dienst, tussen 12.45 uur en 13.15 uur is er gelegenheid om afscheid van Cor te nemen. Aansluitend vind de begrafenis plaats op het Janskerkhof, Kerkstraat 11. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in De Rank.

Voor wie een kaartje wil sturen: het adres is Molenwiek 98, 3642 BT Mijdrecht. Namens het bestuur, Anja Vermeulen