Op 4 maart jl. is Cees P. Tichelaar overleden na een kort ziekbed, op de leeftijd van 86 jaar. Cees was erevoorzitter van VZOD, een zeer gewaardeerd en gerespecteerd lid.

Cees is één van de oprichters van onze vereniging. Vanuit de vrijdagavond jeugdclub is de korfbalvereniging ontstaan. Samen met de hoofdonderwijzer van de lagere school De Graankorrel aan de Hoofdweg, meester G.J. Boeve, die toen voorzitter was van de jeugdclub, heeft Cees de afdeling korfbal opgericht. Vanaf het allereerste begin in 1949 is Cees bij de korfbalafdeling betrokken geweest: als wedstrijdsecretaris, scheidsrechter en later ook als zaalcommissaris binnen de afdeling IJ en Amstel.

Cees is voorzitter van ckv VZOD geweest in de periode 1965 – 1974 en in de periode 1976 – 1979. Tijdens een Algemene Ledenvergadering is Cees vervolgens benoemd tot Erevoorzitter van c.k.v. VZOD. Cees was ook voorzitter van de Jubileumcommissie t.g.v. het 50-jarig bestaan in 1999 en voorzitter van de Jubileumcommissie t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Chr. Nat. School De Graankorrel  in 1980.

Op 29 april 2010 is Cees Koninklijk onderscheiden en benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn grote verdienste voor c.k.v. VZOD, waarbij hij diverse functies vervulde. Daarnaast vervulde hij nog veel ander vrijwilligersfuncties, zoals bij De Keukenhof en De Historische Tuin.

Laten we vooral niet vergeten, dat Cees, tot zeer recent, samen met Gerard Weststeijn het groen rondom onze accommodatie verzorgde. Hij was niet meer aanwezig tijdens de wedstrijden, maar voelde zich zeker nog betrokken bij VZOD. Als ik hem op zondag wel eens ontmoette in De Spil, verzuimde hij nooit te vragen hoe het ging met ‘ons cluppie’. En als het even kon, was hij aanwezig bij de ledenvergaderingen. Een markante persoonlijkheid is heengegaan, wij zullen hem missen.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen tijdens een  condoleance op donderdag 9 maart a.s. van  18.30 – 19.30 uur bij Uitvaartcentrum Finnema. De afscheidsdienst is op maandag 13 maart a.s. on 13.00 uur in de Dorpskerk te Aalsmeer; aansluitend wordt Cees begraven op de Algemene Begraafplaats van Aalsmeer. Na afloop is er nog gelegenheid tot condoleren in Het Baken in de Sportlaan te Aalsmeer.

Vanuit de vereniging zal op diverse manieren aandacht gegeven worden aan dit afscheid. Zaterdag a.s. zal VZOD 1 met rouwbanden spelen. Tijdens de afscheidsdienst zal Arie de Vos spreken namens VZOD; Arie heeft vele jaren samengewerkt met Cees in verschillende verbanden binnen VZOD.

Anja Vermeulen, voorzitter

Op de foto: vier voorzitters tijdens het 60-jarig jubileum helemaal rechts Cees Tichelaar