Het weekend van 15 september is de dak-renovatie opgeleverd door de Fa. v.d. Zwaan. Zij hebben in de drie weken daarvoor een totaal nieuwe dakbedekking aangebracht.  We hebben een wit dak. Dit heeft onder andere het voordeel dat het dak niet meer zo heet wordt, wat weer ten goede komt aan de zonnepanelen die daardoor nog beter kunnen gaan werken en een beter rendement zullen opleveren. Daarnaast zal ook in het gebouw niet meer zo heet worden als de zon schijnt.Op drie zaterdagen zijn door een groep vrijwilligers alle 84 zonnepanelen verwijderd geweest en weer terug geplaatst en aangesloten. De fa. Stokkel heeft afgelopen week alles weer aangesloten. Op verzoek van VZOD zijn nog een aantal goten geplaatst waar extra gewichten in komen om bij de stormen, zoals afgelopen voorjaar, alles op z’n plek te houden. Er was bij die storm ook een paneel stuk gewaaid en dat is nu ook vervangen.

Tijdens deze renovatie hebben we gelijk een aantal andere zaken mee laten nemen . De bedrading liep buiten het gebouw om de technische ruimte in. Nu is er een directe doorvoer door het dak gemaakt zodat de kabels rechtstreeks in de technische ruimte komen. In de kleedkamers zijn extra doorvoeren gemaakt, zodat dampen tijdens het douchen achter het plafond ook sneller naar buiten worden afgevoerd. We willen Tom, Kees P, Marco, Martin, Gradus, Hans, Peter en Ron hartelijk danken voor de verrichte inspanning. Namens de Accommodatie Commissie, Kees Vermeulen.