Het speelseizoen zit erop! En we mogen trots zijn op wat wij, wat de spelers bereikt hebben.

De seniorenteams hebben hun doelstelling voor dit seizoen behaald: meedoen in de top van de klasse of handhaven, het is ze allemaal gelukt. Het derde seniorenteam heeft promotie afgedwongen en zijn op het veld terug in de derde klasse, waar ze thuishoren. We hebben de veldcompetetie afgesloten met een tweetal kampioenen: junioren A1 en pupillen F2. Van harte proficiat!

De kop hierboven suggereert dat het einde nabij is. En dat is in sommige opzichten ook zo: de trainingen en competitie zijn beëindigd, we staan voor een korfballoze periode.
Maar de vereniging blijf springlevend, ook gedurende de zomerperiode: in juni vinden nog tal van activiteiten plaats: de JAL op 7 juni a.s., vervolgens Running Diner op 10 juni, niet te vergeten de slotdag met het mixtoernooi en de tradtionele barbecue op 17 juni, daarna volgen nog de jeugdkampen, het seizoen is nog lang niet over!

De stukken voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zijn beschikbaar op de website. Dit jaar staan er naast de verslagen van de commissies ook bestuursbenoemingen en statutenwijzigingen op de agenda. Je stem is belangrijk, laat hem horen!

Ook het afgelopen seizoen hebben veel vrijwilligers zich ingezet voor de vereniging, op hen ben ik ongelooflijk trots. Zonder hen kunnen we niet bestaan. Ook weten we dat voor volgend seizoen  veel vrijwilligers zich beschikbaar stellen om door te gaan waar ze mee bezig zijn of een nieuwe taak op te pakken. Geweldig! We willen alle vrijwilligers bedanken op een dankjewel avond, voorlopig staat deze gepland op 21 oktober a.s. Houd deze datum vast vrij, later zal een uitnodiging met meer informatie volgen.

Dus ja, we gaan genieten van een welverdiende periode van rust, maar tegelijkertijd laden we ons op om door te gaan en samen te werken voor deze vereniging die ons na aan het hart ligt: om te bouwen aan een sportief, gezellig, en groeiend VZOD waar iedereen zich thuis voelt.
Dus nee: het is niet het begin van het einde, maar we maken een doorstart naar een nieuw begin in augustus! Ik wens jullie allemaal vanaf deze plek een fijne vakantie,  maar hoop jullie zeker nog te ontmoeten bij één of meerdere activiteiten in de komende maand.

Anja Vermeulen, voorzitter