Elk jaar doet een geselecteerde groep scheidsrechters  en beoordelaars, wekelijks hun bevindingen over de ontvangst en gastvrijheid bij de door hun bezochte verenigingen. In de rapportage zien we dat VZOD het mooie cijfer 7,53 gekregen heeft. We zijn 2x op het veld en 1x in de zaal beoordeeld, waarbij we op het veld een hoger cijfer
ontvingen dan in de zaal. Een compliment voor ons allemaal, want elke zaterdag bepalen de aanwezigen op het sportveld de sfeer en sportiviteit.