Samen naar een positieve sportcultuur en daarbij sportiviteit en respect bevorderen. Met dat doel introduceerde het NOC*NSF enkele jaren geleden gezamenlijk met alle andere sportbonden ‘Masterz’.  Masterz betekent: uitstekende kennis van de spelregels. Het vergroten van de spelregelkennis onder (jeugd)spelers en -speelsters (en alle andere korfballers, coaches, trainers, ouders) is een belangrijk middel om een positieve sportcultuur te bereiken.

Kennis van de spelregels zorgt voor meer spelplezier en leidt bovendien tot meer begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter. Via de officiële KNKV-site www.Korfbalmasterz.nl leer je de spelregels op een aantrekkelijke én effectieve manier beter te begrijpen, te accepteren en juist toe te passen tijdens de wedstrijd.

Haal je spelregelbewijs!
Sinds 1 september 2020 zijn alle spelende leden vanaf 14 jaar verplicht het spelregelbewijs te halen. Een groot aantal VZOD-ers is inmiddels in het bezit van het spelregelbewijs. Na de afgelopen korfballoze periode willen we als TC/WGO ook de spelende leden die nog niet in het bezit zijn van het spelregelbewijs vragen dit te halen. Voor de aspiranten zal hiervoor in september/oktober een avond georganiseerd worden, zodat jullie met hulp van onze KNKV-scheidsrechters de toets kunnen afleggen. Je mag natuurlijk ook alvast zelf aan de slag. De senioren en junioren vragen wij zelfstandig het spelregelbewijs te halen. Op www.KorfbalMasterz.nl kun je alles vinden wat je nodig hebt:

  • Alle spelregels van korfbal in heldere, begrijpelijke taal.
  • Herkenbare voorbeelden die de regels verduidelijken.
  • Uitleg over de twintig lastigste spelsituaties.
  • Oefentoetsen met videobeelden, die je kunt maken zo vaak als je wilt.

Op www.korfbalmasterz.nl zijn per spelsituatie oefentoetsen te vinden. De oefentoetsen zijn vrij beschikbaar en mag iedereen maken zo vaak hij/zij wil. Het doorlopen van de oefentoetsen is niet noodzakelijk om het spelregelbewijs te halen. Het is wel verplicht de vijf levels te doorlopen. De levels kunnen zo vaak gemaakt worden als nodig is, om af te sluiten met voldoende goede antwoorden. Bij het eerste level moeten vijf van de tien vragen goed beantwoord worden om door te gaan naar level 2. Hierin moeten zes van de tien vragen goed zijn, in level 3 zeven van de tien, in level 4 acht en in level 5 uiteindelijk negen. Na afloop van ieder level kunnen de foute antwoorden bekeken worden en het goede antwoord op de betreffende vraag gevonden worden.

Je kunt dus eerst lekker oefenen met de spelregelvragen en als je denkt ‘Kom maar op met die eindtoets’, dan kun je via de knop in de rechterbovenhoek op KorfbalMasterz.nl inloggen. De eindtoets bestaat uit 20 vragen waarvan er 16 juist beantwoord moeten worden. Iedereen heeft vijf pogingen om de eindtoets te halen.

Inloggen KorfbalMasterz.nl
Voor het inloggen op www.KorfbalMasterz.nl heb je een Sportlink account nodig. Het e-mailadres waarmee je je registreert moet gelijk zijn aan het e-mailadres dat in Sportlink staat. Het wachtwoord mag je bij de 1e keer inloggen (registreren) zelf bedenken. Zijn er meerdere leden met hetzelfde e-mailadres bekend in Sportlink, dan komt bij het inloggen eerst de vraag voor wie je het spelregelbewijs wilt halen. Twijfel je over het juiste e-mailadres, stuur dan een mail naar bea@vzod.nl. Veel succes!